Ułatwienia dostępu

Jak przeżyć ponurą i zimną jesień z uśmiechem na twarzy?

Gdy za oknem zapanowuje szarość, a zegar przesuwa się w stronę coraz krótszych dni, nie tylko kalendarz odnotowuje zmiany – nasze ciała i umysły podlegają transformacji, której towarzyszy subtelne ochłodzenie nastroju. Jesień i zima w Polsce to nie tylko zimne dni i długie noce, lecz czas, w którym nasza energia podlega wpływom natury. Co robić, by temu przeciwdziałać?

Nowe technologie a komunikacja interpersonalna

Rozwój nowych technologii, w tym smartfonów, mediów społecznościowych oraz komunikatorów internetowych, przyniósł rewolucję w sposobach komunikacji międzyludzkiej. Smartfony i aplikacje umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji oraz kontaktu z innymi. Jednakże, paradoksalnie, wraz z postępem technologii, można dostrzec pewne aspekty, które wpływają negatywnie na naszą zdolność do efektywnej komunikacji interpersonalnej.

WspieraMY Ciebie

Projekt “WspieraMY Ciebie” to innowacyjna inicjatywa skierowana do osób starszych powyżej 60 roku życia, które z różnych powodów utraciły swoją samodzielność. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego różnorodne obszary życia codziennego, aby umożliwić seniorom jak najdłuższe i aktywne funkcjonowanie we własnym środowisku zamieszkania.

Uzyskaj wsparcie

Naszym głównym celem jest nabycie i podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt skupia się na integracji tych osób w środowisku lokalnym, zwiększaniu ich aktywności życiowej, zaradności osobistej, oraz niezależności ekonomicznej poprzez udzielenie wsparcia w procesie rehabilitacji.