Ułatwienia dostępu

Uzyskaj wsparcie

Naszym głównym celem jest nabycie i podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt skupia się na integracji tych osób w środowisku lokalnym, zwiększaniu ich aktywności życiowej, zaradności osobistej, oraz niezależności ekonomicznej poprzez udzielenie wsparcia w procesie rehabilitacji.

Poprzez realizację projektu chcemy:

  • Zapewnić uczestnikom szkoleń, kursów, i warsztatów wiedzy na temat procesu rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
  • Podnieść umiejętności uczestników w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu opieki i udzielaniu pomocy w procesie rehabilitacji.
  • Zwiększyć aktywność życiową i zaradność osobistą osób niepełnosprawnych poprzez edukację uczestników projektu.
  • Umożliwić osobom niepełnosprawnym integrację w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

W ramach projektu:

  • Organizujemy szkolenia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry, i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji.
  • Tematyka szkoleń obejmuje: wprowadzenie do niepełnosprawności, komunikację z osobami niepełnosprawnymi, wsparcie w codziennym życiu, proces rehabilitacji, integrację społeczną, aktywizację zawodową, ochronę zdrowia psychicznego, kwestie prawne, oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Projekt “Uzyskaj wsparcie” ma na celu stworzenie społeczności zrozumiałej i gotowej do aktywnego wsparcia osób niepełnosprawnych. Poprzez edukację i praktyczne umiejętności, projekt ten dąży do pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Informacja o zadaniach zrealizowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” | Gmina Mochowo 

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy Województwa Mazowieckiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - Gmina  Zabrodzie - Portal gov.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Gminy:

1. Radzymin

2. Łomianki

3. Stare Babice

4. Brwinów

Progres projektu
W trakcie 76%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej