Ułatwienia dostępu

Asystenci kulturowi

Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium.

Dla kogo: Program skierowany jest do dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. mieszkających obecnie w Warszawie i uczęszczających do przedszkolu i szkół. W działania zostaną włączeni rodzice i opiekunowie.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022r uczącej się w warszawskich szkołach i przedszkolach poprzez zapewnienie im asystenta kulturowego.

Zadaniem asystenta kulturowego będzie:

  • Praca z uczniem – wsparcie w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, wzmacnianie kompetencji językowych ucznia, wyjaśnianie różnic kulturowych i religijnych, wsparcie w nawiązaniu relacji rówieśniczych i kontaktach z nauczycielami
  • Wsparcie rodzica/opiekuna w komunikacji ze szkołą, przedszkolem m.in. tłumaczenie językowe, uczestnictwo wspólnie z rodzicem w zebraniach
  • Współpraca ze szkołą/przedszkolem, dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, którzy mogą wspomóc proces integracji dziecka w placówce.

Wsparcie będzie zapewniane uczniom podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki oraz przedszkolakom, ich rodzicom/opiekunom, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Do udziału w projekcie zaprosimy warszawskie szkoły i przedszkola, w których nie ma asystentów kulturowych lub jest ich niewystarczająca ilość.

Zapewnimy również system wsparcia merytorycznego asystentów kulturowych umożliwiając im doskonalenie ich kompetencji i wymianę doświadczeń.

Zadanie publiczne realizowane ze środków m. st. Warszawy.

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej