Ułatwienia dostępu

Małe stopy, wielkie odkrycia

Celem projektu jest min.: integracja rodzin podczas zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury dostępnej na placu zabaw

Masz prawo uzyskać wsparcie

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie dostępu rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb.

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim