Ułatwienia dostępu

Możemy Więcej Razem

Projekt “Możemy więcej razem” to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Łomianki, którzy przeżywają trudne doświadczenia oraz znajdują się w sytuacjach kryzysowych. Misją Fundacji jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko pomoc, ale także zrozumienie oraz wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość uzyskania wsparcia, jeśli czuje taką potrzebę. 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Projekt ma na celu dostarczenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w m.st. Warszawy, skupiając się na dwóch grupach wiekowych: dzieciach do 16 roku życia oraz osobach powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

WspieraMY Ciebie

Projekt “WspieraMY Ciebie” to innowacyjna inicjatywa skierowana do osób starszych powyżej 60 roku życia, które z różnych powodów utraciły swoją samodzielność. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego różnorodne obszary życia codziennego, aby umożliwić seniorom jak najdłuższe i aktywne funkcjonowanie we własnym środowisku zamieszkania.

Uzyskaj wsparcie

Naszym głównym celem jest nabycie i podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt skupia się na integracji tych osób w środowisku lokalnym, zwiększaniu ich aktywności życiowej, zaradności osobistej, oraz niezależności ekonomicznej poprzez udzielenie wsparcia w procesie rehabilitacji.

Asystenci kulturowi

Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium.

WspieraMY Ciebie – edycja II

Celem projektu jest wsparcie osób starszych powyżej 60 roku życia i niesamodzielnych w ich środowisku zamieszkania. Program kierujemy do mieszkańców Żyrardowa – osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, zamieszkujących samotnie, osoby powyżej 60 roku życia.

Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

„Praskie Centrum Wsparcia Edukacji” to projekt dla dzieci z publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Praga Północ, oraz rodziców i kadry pedagogicznej.

Wspieranie realizacji programów rekomendowanych w Gminie Radzymin

Nasz projekt ma na celu skupienie się na redukcji rozpowszechniania problemu używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodych osób w wieku 13-18 lat. Chcemy osiągnąć ten cel, wdrażając Rekomendowany Program Profilaktyczny “Fred Goes Net”.