Ułatwienia dostępu

Opieka wytchnieniowa

“Opieka wytchnieniowa” to program, który został stworzony z myślą o wsparciu członków rodzin oraz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Naszym głównym celem jest zapewnienie doraźnej i czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, aby umożliwić odciążenie od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością.