Ułatwienia dostępu

Korepetycje dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które korzystają z oferty edukacyjnej Centrum Edukacji i Rozwoju w Warszawie. Projekt skupia się na korepetycjach, które mają za zadanie pomóc uczestnikom w przyswajaniu materiału z różnych przedmiotów oraz przygotować ich do egzaminów.

Tworzymy wspomnienia

“Tworzymy Wspomnienia” to inicjatywa mająca na celu nie tylko zapewnić wspaniałą zabawę i relaks, ale także dostarczyć narzędzia i wiedzę, które pomogą radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Naszym głównym celem jest ograniczenie rozpowszechnienia dwóch szkodliwych zjawisk społecznych: używania substancji psychoaktywnych oraz przemocy domowej. Projekt kierujemy do mieszkańców gminy Radzymin.

Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH

Projekt “Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH” jest dedykowanym programem psychologiczno-terapeutycznym, który ma na celu pomóc osobom stosującym przemoc domową w wyjściu z tego destrukcyjnego cyklu oraz w wypracowaniu zdrowszych postaw i zachowań w relacjach z najbliższymi.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – edycja II

Projekt “Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – edycja II” stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zapewnienia specjalistycznej pomocy oraz terapii dla rodzin i dzieci zaangażowanych w procesy adopcji i pieczy zastępczej. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, który nie tylko umożliwi dostęp do poradnictwa rodzinengo, ale także pomoże w rozwijaniu zdrowych relacji w ramach tych nietypowych rodzinnych struktur.

DziałaMY Razem

Projekt “DziałaMY Razem” skupia się na udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, dążąc do ich aktywizacji i integracji społecznej. Jego celem jest również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup. Ważne jest, aby podkreślić, że projekt jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku, z jedynym wymogiem posiadania kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

III Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat istotnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, przyświecając przede wszystkim upamiętnienie 203. rocznicy narodzin Cypriana Kamila Norwida. Festiwal składać się będzie z pięciu głównych części, każda z nich stanowiąca odrębny element współtworzący bogactwo kulturowe i artystyczne wydarzenia. 

Edukacja pełna wrażeń

Projekt “Edukacja pełna wrażeń” to inicjatywa, mająca na celu zorganizowanie różnorodnych spotkań i warsztatów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych z podregionu żyrardowskiego. Chcemy stworzyć inspirującą przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności oraz budować silne więzi społeczne.

Zmiany na lepsze

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym programie mającym na celu przerwanie cyklu przemocy domowej. Adresatami naszego projektu są osoby, które uznają fakt stosowania przemocy w swojej rodzinie i są gotowe podjąć kroki w celu jej zapobieżenia. Naszym priorytetem jest zapewnienie wsparcia i edukacji dla sprawców przemocy, aby wspólnie pracować nad budowaniem bezpiecznych relacji rodzinnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice w województwie mazowieckim. Dołączcie do nas, aby wspólnie działać na rzecz eliminacji przemocy w rodzinach i budowania lepszego jutra. 

NIE dla przemocy

“NIE dla przemocy” to projekt, który ma na celu skuteczne ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych w rodzinach dotkniętych przemocą. Program kierujemy do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, pochodzące z terenu gmin miejsko-wiejskich Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz gmin wiejskich Izabelin i Kampinos.

Jaś i Małgosia na Tropie – rekomendowany program profilaktyczny

“Jaś i Małgosia na Tropie” to innowacyjny projekt, którego celem jest walka z używaniem substancji psychoaktywnych, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko dla naszych dzieci. Projekt adresujemy do uczniów klas IV i V szkół podstawowych oraz ich rodziców z terenu gminy miejsko-wiejskiej Radzymin, gminy miejskiej Zielonka oraz gminy wiejskiej Klembów. Dołączcie do naszej misji, aby razem zadbać o dobrostan i przyszłość naszych dzieci!