Ułatwienia dostępu

Terapia w SI

Projekt “Terapia w SI” jest inicjatywą skierowaną do dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu. W obliczu wzrastającej liczby dzieci z diagnozą autyzmu zarówno globalnie, jak i w Polsce, projekt stawia sobie za cel zapewnienie wyspecjalizowanej terapii sensorycznej, która ma kluczowe znaczenie dla wsparcia rozwoju i jakości życia tych dzieci.

Małe stopy, wielkie odkrycia

Celem projektu jest min.: integracja rodzin podczas zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury dostępnej na placu zabaw

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Miejsce Spotkań “Łochowska”

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.