Ułatwienia dostępu

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony Projekt realizujemy w ramach Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA. Celem niniejszego zadania jest rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Warszawy.  W ramach realizacji planujemy: I. Warsztaty […]

Miejsce Spotkań “Łochowska”

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.