Ułatwienia dostępu

WspieraMY Ciebie – edycja III

Nasz program skierowany jest do mieszkańców Żyrardowa powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności; powyżej 75 roku życia, mieszkających samotnie i nie posiadających usług opiekuńczych czy osoby do pomocy przydzielonej z urzędu.

Wsparcie Warszawskiej Rady Seniorów

Głównym celem projektu jest wsparcie pracy członków Warszawskiej Rady Seniorów. Dzięki udzielonemu wsparciu organizacyjnemu i szkoleniowemu zwiększą swoje kompetencje merytoryczne, będą efektywniej działać, aby móc aktywnie podejmować inicjatywy na rzecz innych seniorów zamieszkujących m.st. Warszawę.