Ułatwienia dostępu

Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.​ Program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat i 13-18 lat z gminy Radzymin, pochodzących z dysfunkcyjnych, wielodzietnych rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz z problemami wychowawczymi. Chcemy przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miejsce Spotkań “Łochowska”

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.