Informujemy, że w dniu 31 marca 2021r. Fundacja "Idylla" zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 102.2021). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie "Wołomiński...