Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs plastyczny inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria 1

8-13 lat

Kategoria 2

14-19 lat

Kategoria 3

19+

Opis konkursu

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

 

Informacje techniczne:

  1. Forma i technika pracy – rysunek, malunek, kolaż, linoryt lub inna forma drukarska, rzeźba, frotaż, fotokolaż).
  2. Rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297  mm).
  3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku na adres: MDK Wołomin ul. Mariańska 7 w Wołominie.

Do pracy konkursowej należy dołączyć w sposób trwały formularz zgłoszeniowy (tak by możliwa była identyfikacja autora pracy), który znajduje się w linkach na dole strony.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. 

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida 4 września 2021 r. w Pałacu w Chrzęsnem.

 

Zwycięskie utwory zostaną  zaprezentowane publiczności podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida.

 

Uwaga!

Wraz z utworem konkursowym należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej.

 

Przesyłając utwór konkursowy wraz z formularzem, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu Plastycznego.

 

Telefon

+48 575 990 977

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego

Skip to content