Ułatwienia dostępu

Dlaczego czujemy się osamotnieni nawet wśród tłumu?

Samotność to nie bycie samym, lecz brak zrozumienia, które szukasz. – Carl Jung. Współczesny świat, mimo swojej otwartości i dostępności, często sprawia, że czujemy się osamotnieni w tłumie. Żyjemy w dobie rozwiniętej technologii, która, zamiast zbliżać nas do siebie, niekiedy potęguje uczucie izolacji. Poczucie samotności dotyka coraz więcej osób, wprowadzając lęk, pustkę i brak sensu w codzienne życie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego niska samoocena wpływa na osamotnienie?

Istnieje szereg czynników, które przyczyniają się do uczucia samotności. Niska samoocena może prowadzić do unikania konfliktów i relacji z innymi, gdyż obawiamy się odrzucenia lub zbyt głębokiego zaangażowania emocjonalnego. Proces kształtowania poczucia własnej wartości zaczyna się już w dzieciństwie, w relacjach z rodzicami i innymi znaczącymi osobami w życiu.

Jeśli dziecko wychowywane było w przekonaniu, że musi spełniać wysokie oczekiwania bez otrzymywania wsparcia czy pochwał, słów otuchy, musiało walczyć o uwagę rodziców. Gdy wymagania przekraczały możliwości dziecka, zaczynało ono wierzyć, że jest nieudolne i słabe.Wzbudza to poczucie lęku i nieśmiałości, co w konsekwencji ogranicza przed zrobieniem jakiegokolwiek kroku, a w efekcie zwiększa poczucie izolacji.

Kolejną przyczyną mogą być opinie innych – zasłyszane opinie na swój temat w dużym stopniu wpływają na budowanie poczucia własnej wartości. Im bardziej negatywne, tym większy poziom lęku, niepewność, brak zaufania do siebie i innych, co przekłada się na trudności w relacjach społecznych.

Dlaczego presja nam nie sprzyja?

Presja społeczna wynikająca z obcowania z osobami odnoszącymi sukcesy zawodowe czy bogactwo może być motywująca, ale równocześnie może prowadzić do poczucia wstydu i niedoskonałości. Często rezultatem jest poczucie izolacji i wewnętrznej pustki, gdyż czujemy, że brakuje nam określonych umiejętności.

Rozczarowania życiowe, takie jak trudne wydarzenia czy bolesne rozstania, mogą przyczyniać się do samotności, podobnie jak absorbująca praca zawodowa, która zabiera czas na inne aspekty życia. Z kolei rozwój technologii, mimo że ułatwia codzienne funkcjonowanie, ogranicza bezpośrednie interakcje międzyludzkie, preferując komunikację elektroniczną, co może prowadzić do izolacji.

Jak komunikacja wpływa na znajomości?

Innym czynnikiem jest słaby rozwój umiejętności komunikowania się. Ludzie często nie potrafią w sposób adekwatny okazywać uwagi rozmówcom, są wycofani społecznie, utrzymują dystans emocjonalny, gdyż boją się ryzyka w nawiązywaniu więzi społecznych. W kontakcie odczuwa się chłód, sztuczność, niepewność.

Innym czynnikiem wpływającym na samotność może być przekonanie, że własne braki uniemożliwiają zbudowanie bliskich relacji. Lęk przed odrzuceniem z powodu rzeczywistych lub wyobrażonych wad może prowadzić do samospełniającej się przepowiedni: osoba, wierząc, że nie jest zdolna do utrzymania związków, unika interakcji, co faktycznie prowadzi do izolacji i samotności.

Podsumowując, ta paradoksalna samotność, którą wielu z nas doświadcza nawet w tłumie, wywodzi się z braku głębokich, emocjonalnych połączeń, które są niezbędne dla naszego psychicznego dobrostanu. Samotność często jest mylona z fizyczną samotnością, ale w rzeczywistości jej korzenie tkwią głębiej – w braku zrozumienia i akceptacji ze strony otoczenia. Rozpoznanie i adresowanie głębszych przyczyn samotności może pomóc w budowaniu bardziej satysfakcjonujących, emocjonalnie związanych relacji, które zaspokajają nasze podstawowe potrzeby społeczne i emocjonalne.

Udostępnij artykuł​
Zoriana Hrianka
Zoriana Hrianka
Nadchodzące wydarzenie

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.

Napisz do nas lub zadzwoń

 

 

 

w godz. 9:00 – 18:00 / pn – pt

Pozostałe artykuły