Ułatwienia dostępu

Edukacja pełna wrażeń

Projekt “Edukacja pełna wrażeń” to inicjatywa, mająca na celu zorganizowanie różnorodnych spotkań i warsztatów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych z podregionu żyrardowskiego. Chcemy stworzyć inspirującą przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności oraz budować silne więzi społeczne.

Realizacja programu obejmuje wdrożenie działań pomocowych, które obejmują:

  • Spotkania dla dorosłych: W ramach tego działania planujemy organizację warsztatów i wykładów na tematy związane z rodzicielstwem, wysoką wrażliwością, stresem, asertywnością i innymi istotnymi zagadnieniami dla osób dorosłych. Łącznie przewidujemy 50 godzin spotkań dla dorosłych.
  • Zajęcia Naukowe dla Dzieci (5-11 lat): Naszym celem w tym działaniu jest zachęcenie dzieci do odkrywania nauki poprzez eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności obserwacji, wnioskowania i logicznego myślenia oraz kształtowanie ciekawości i pasji do nauki poprzez praktyczne doświadczenia. Planujemy przeprowadzenie eksperymentów z chemii, fizyki, biologii oraz warsztatów z inżynierii.
  • Treningi Pamięci i Efektywnej Nauki dla Dzieci (11-15 lat): W ramach treningów planujemy cykle zajęć poświęcone rozwijaniu umiejętności pamięciowych i efektywnej nauki, skupione na grupie wiekowej 11-15 lat. Etapy projektu obejmują wprowadzenie do technik pamięciowych, skutecznego planowania nauki, koncentracji, motywacji oraz radzenia sobie ze stresem.

  • Projekt Warsztatowy dla Dzieci (10-13 lat): Celem tego działania jest organizacja kilkuetapowego projektu trwającego około 3 miesięcy, skupionego na rozwijaniu myślenia projektowego i pracy w grupie. Etapy obejmują wstępne zapoznanie z projektem, planowanie, realizację projektu, prezentację i podsumowanie.
  • Warsztaty i Gra Miejska: Ostatnim elementem naszego projektu jest organizacja warsztatów, spacerów edukacyjnych oraz gry miejskiej, które stanowią integralną część inicjatywy. Gra terenowa oparta na odnajdywaniu miejsc związanych z historią Warszawy ma na celu nie tylko zapewnienie uczestnikom aktywności fizycznej, ale również umożliwienie im poznania różnych aspektów historii miasta i dziedzictwa kulturowego.

Projekt “Edukacja pełna wrażeń” jest inicjatywą skierowaną do szkół podstawowych, bibliotek oraz ośrodków kultury na terenie podregionu żyrardowskiego.

Koordynator projektu:

Progres projektu
W trakcie 19%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej