Ułatwienia dostępu

Grupy Wsparcia DDA

Projekt realizowany w ramach: VII Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA - Edukacja i profilaktyka.

Grupa Wsparcia DDA ma pomóc osobom dorosłym, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz realizowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, skierowane bezpośrednio do dorosłych dzieci alkoholików.

Projekt obejmuje 3 grupy wsparcia prowadzone przez psychologa/terapeutę ds. uzależnień grup wsparcia dla DDA.  Każda grupa będzie się składała z 12 osób.  Spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu po 2 godziny. Każda z grup odbędzie 16 spotkań.

Każdy z uczestników będzie mógł:

  • poczuć i zrozumieć, że jest wyjątkowy, a nie inny;
  • doświadczyć, że własne problemy są rozwiązywalne, skoro inni poradzili sobie z podobnymi problemami;
  • otrzymać wsparcie w odkrywaniu i uczeniu się nowych, konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów
  • spróbować porzucić psychiczne maski i pancerze
  • zdobyć wiedzę, jak inni mnie postrzegają, co jest moją mocną stroną
  • przełamać bariery milczenia i podzielić się swoim brzemieniem w atmosferze zrozumienia, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

             

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

18.04-15.12.2023

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej