Ułatwienia dostępu

Jak mierzyć sukces w Fundraisingu? Wskaźniki fundraisingowe jako klucz do skutecznych działań.

Fundraising, czyli pozyskiwanie funduszy na cele organizacji pozarządowych od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, staje się nieodłączną częścią ich działalności. Sukces w tej dziedzinie można mierzyć na wiele sposobów, ale jednym z kluczowych narzędzi są tak zwane wskaźniki fundraisingowe. Dlaczego są one ważne, jakie rodzaje wskaźników warto stosować i jak interpretować ich wyniki? 

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wskaźniki fundraisingowe są ważne?

Fundraising to proces pozyskiwania środków finansowych na cele charytatywne, społeczne, kulturalne lub inne projekty organizacji pozarządowych. W tym kontekście tak naprawdę ogranicza cię tylko misja twojej organizacji. Cele te mogą obejmować wsparcie dla potrzebujących, działania edukacyjne, badawcze lub wiele innych tego typu inicjatyw. Musisz mieć w świadomości, iż naprawdę wiele można zdziałać bezkosztowym zaangażowaniem wolontariuszy. Mimo to, organizacjom pozarządowym bez odpowiednich środków finansowych trudno jest  prowadzić działania.

Aby zrozumieć, czy nasze działania fundraisingowe przynoszą oczekiwane rezultaty, konieczne jest stosowanie “wskaźników fundraisingowych”. Są to narzędzia pomagające w pomiarze skuteczności oraz ocenie działań. Bardzo często również umożliwiają podejmowanie decyzji, co do dalszej perspektywy twojej kampanii fundraisingowej.

Dlaczego wskaźniki fundraisingowe są ważne?

Wskaźniki fundraisingowe mają wiele zastosowań i korzyści, które w dłuższej perspektywie przekładają się na sukces wielu organizacji pozarządowych. Można wyszczególnić kilka powodów, dla których są one ważne:

  • Mierzenie Efektywności 

Wskaźniki pozwalają na ocenę efektywności działań fundraisingowych. Dzięki nim można zidentyfikować, które kampanie czy strategie przynoszą najlepsze wyniki i koncentrować na nich swoje lub całego zespołu wysiłki.

  • Monitorowanie Postępów 

Regularne śledzenie wskaźników pozwala na monitorowanie postępów w pozyskiwaniu funduszy. To ważne, aby dostosowywać strategię w razie potrzeby i osiągać zamierzone cele.

  • Rozumienie Darczyńców 

Wskaźniki pozwalają zrozumieć potrzeby naszych darczyńców. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jakie kampanie lub cele są dla nich najistotniejsze. W ten sposób, łatwo dostosować działania w kontekście prowadzenia kampanii fundraisingowych.

  • Motywacja Zespołu 

Mierzenie postępów za pomocą wskaźników, może być motywujące dla zespołu fundraisingowego. Nie ma nic przyjemniejszego niż obserwowanie jak po poniesiony nakład pracy przynosi oczekiwane rezultaty. W ten sposób, można zwiększać zaangażowanie zespołu oraz wprowadzić element zdrowej rywalizacji między fundraiserami. 

  • Optymalizacja Raportowania 

Wskaźniki są przydatne podczas sporządzania raportów dla darczyńców o działalności Twojego NGO (np. rozsyłanych w formie newslettera), zarządu organizacji czy innych zainteresowanych stron (przykładowo grantodawców). Pomagają w ten sposób w prezentacji wyników w sposób zrozumiały i przekonujący.

Jak interpretować wyniki wskaźników fundraisingowych?

Interpretacja wyników wskaźników fundraisingowych jest istotnym elementem w kontekście podejmowania słusznych decyzji odnoszących się do prowadzenia kampanii fundraisingowych. Poniżej kilka wskazówek, jak to skutecznie robić:

  • Porównuj zamierzenia z osiągniętymi wynikami 

Porównuj wyniki twoich kampanii fundraisingowych z wcześniej ustalonymi celami. Jak z łatwością możesz się domyślić, jeśli osiągnąłeś lub przekroczyłeś cele, to znak, że działania idą w dobrym kierunku.

  • Analizuj trendy 

Obserwuj, jak zmieniają się wyniki wskaźników w czasie. Czy są tendencje wzrostowe, czy raczej spadkowe? To może dostarczyć cennych wskazówek.

  • Identyfikuj problemy

Jeśli wyniki są poniżej oczekiwań, staraj się zidentyfikować, gdzie leży problem. Czy to kwestia konkretnej kampanii, źródła funduszy czy może trzeba zmienić strategię? Wszystko zależy od tego, czy na samym początku w sposób poprawny potrafiłeś zidentyfikować zagrożenia przeprowadzonej kampanii fundraisingowej. 

  • Kontynuuj testowanie

Jeśli twoja strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to nie bój się testować nowych nieznanych Ci wcześniej metod. Musisz wciąż poszerzać swoje horyzonty oraz mieć “otwarty umysł”. 

  • Bądź elastyczny

Fundraising to spektrum działań, które wciąż podlegają zmianom. Wiedz, że to, co działało dotychczas, jutro może być katastrofą. To ogromne zagrożenie dla wizerunku NGO lub twojego.. Bądź elastyczny i gotowy dostosować własne podejście do zmieniającego się otoczenia organizacji. Pamiętaj, społeczeństwo ma to do siebie, że każdego dnia jest po prostu inne.

Wskaźniki fundraisingowe są niezwykle przydatnym narzędziem, które umożliwia pomiar sukcesu działań organizacji pozarządowych, w kontekście pozyskiwania środków finansowych. Pomagają one zrozumieć, jak skutecznie pozyskiwane są fundusze i jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty. Warto regularnie monitorować opisane wskaźniki, analizować wyniki i dostosowywać strategię fundraisingową do zmieniających się warunków i otoczenia organizacji. Dzięki temu NGO’sy mogą skuteczniej realizować własne cele i misję, a przecież o to chodzi.

Pamiętaj, że sukces w fundraisingu to nie tylko pozyskiwanie funduszy, ale także budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami, tworzenie zaangażowanej społeczności, która pozwoli realizować misję organizacji pozarządowej.

Mam nadzieję, że artykuł dostarczył wartościowych informacji i wskazówek, które pomogą Ci w efektywnym pozyskiwaniu darowizn na cele, które sam definiujesz. Zajrzyj do innych moich artykułów, które regularnie publikuję na 4NGO. Miłej lektury! 

Udostępnij artykuł​
Piotr Matryba
Piotr Matryba

Specjalista ds. fundraisingu p.matryba@fundacjaidylla.org

Nadchodzące wydarzenie

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.

Napisz do nas lub zadzwoń

 

 

 

w godz. 9:00 – 18:00 / pn – pt

Pozostałe artykuły