Ułatwienia dostępu

Jakie kwoty zasiłków należą się osobom z niepełnosprawnością?

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i mieszkasz w Polsce, wiedz, że istnieje różnorodne wsparcie finansowe w formie zasiłków, o które możesz się ubiegać. Sprawdź gdzie złożyć dokumenty oraz jakie są kryteria ich przyznawania. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Rentowe zasiłki dla osób niezdolnych do pracy

 

  • Renta socjalna: Maksymalna kwota to obecnie 1189,80 zł miesięcznie dla osoby samotnej. Może się różnić w zależności od twojej sytuacji rodzinnej i dochodu. Aby ubiegać się o rentę socjalną, skontaktuj się z lokalnym urzędem pracy lub Miejskim/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS).
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy: Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy i podlega ocenie lekarskiej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kwota renty jest indywidualna dla każdej osoby. Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, skontaktuj się bezpośrednio z ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny

 

  • Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 520 zł miesięcznie. Może być przyznany osobie, która jest w stanie całkowicie lub częściowo sprawować opiekę nad inną osobą z niepełnosprawnością. Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, skontaktuj się z Miejskim/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) w Twojej lokalnej społeczności.

 

Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, należy skontaktować się z Miejskim/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) w twojej lokalnej społeczności. Tam można uzyskać informacje na temat procedur, wymaganych dokumentów i kryteriów kwalifikacji. MOPS/GOPS przeprowadzi ocenę twojej sytuacji i podejmie decyzję dotyczącą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla osób niewidomych

 

  • Zasiłek dla osób niewidomych wynosi 290 zł miesięcznie. Przysługuje osobom niewidomym, których dochód lub dochód ich rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku. Aby ubiegać się o zasiłek dla osób niewidomych, skontaktuj się z Miejskim/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS).

Świadczenia rehabilitacyjne

 

  • Wysokość świadczeń rehabilitacyjnych jest uzależniona od indywidualnych potrzeb i oceny przez lekarza lub Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Koszty są częściowo refundowane lub pokrywane przez NFZ. Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń rehabilitacyjnych, skonsultuj się z lekarzem lub skontaktuj się bezpośrednio z NFZ.
  • Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z zasiłków w Polsce, które przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad innymi osobami zależnymi. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie 520 zł miesięcznie. Może być przyznane osobom, które są w stanie całkowicie lub częściowo sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub osobą w podeszłym wieku.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

 

  • Wysokość dodatków do zasiłków rodzinnych dla osób z niepełnosprawnościami zależy: od skali dochodów, stopnia niepełnosprawności i innych kryteriów ustalanych przez Miejskie/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatków do zasiłków rodzinnych, skontaktuj się z MOPS/GOPS w Twojej lokalnej społeczności.

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat kwot oraz zasiłków w Polsce, można uzyskać poprzez skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami:

 

 

Udostępnij artykuł​
Agata Wrzecińska-Sarapata
Agata Wrzecińska-Sarapata

Koordynator projektów
a.sarapata@fundacjaidylla.org

Nadchodzące wydarzenie

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.

Napisz do nas lub zadzwoń

 

 

 

w godz. 9:00 – 18:00 / pn – pt

Pozostałe artykuły