Ułatwienia dostępu

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Celem zadania jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim. Zadanie będzie realizowane poprzez przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie powiatów warszawskiego zachodniego i piaseczyńskiego.

 

Warsztaty umiejętności społecznych mają na celu nauczenie jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Po przebyciu treningu umiejętności społecznych dzieci będą zdolne do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi oraz rówieśnikami.

 

Tematy zajęć:

  • “Jestem taki” – zajęcia o poznaniu samego siebie, własnych wartości i przekonań;
  • “Moja nieśmiałość” – zajęcia o przełamywaniu barier społecznych w komunikacji z drugim człowiekiem, a także o funkcjonowaniu w grupie społecznej;
  • “Komunikacja bez agresji” – zajęcia poświęcone zasadom dobrej komunikacji interpersonalnej, opartej na dobremu słuchaniu i odpowiedniemu nadawaniu własnych komunikatów;
  • “Złość i agresja” – zajęcia pomagające uczestnikom zrozumieć trudne emocje i tego, jak sobie z nimi radzić i nad nimi panować;, rozwijają otwartą postawę wobec innych;
  • “Stresujące momenty” – zajęcia uczące odbiorców w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami stresującymi;
  • “Zdrowie” – zajęcia mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, podejmowania aktywności społecznych, przełamywanie barier lękowych;
  • “Twoja pomoc jest ważna” – zajęcia motywujące uczestników do pomagania innym w trudnych sytuacjach czy też w obowiązkach domowych swoim najbliższym, ale także osobom spoza swojego środowiska.
  • “Między nami marzeniami” – zajęcia polegające na otwarciu się grupy, dzielenia się swoimi zainteresowaniami, planami na przyszłość i jak do nich dążyć;
  • “Jak zarządzać własnym czasem?” – zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności zarządzania własnym czasem w taki sposób, aby zawsze potrafili znaleźć czas na naukę i własne zainteresowania.
  • “Asertywny nie znaczy agresywny” – jak umiejętnie odmawiać i dbać o własne granice nie krzywdząc przy tym innych.

 

Dla każdej z trzech grup (po dwie w każdym powiecie) zostanie zrealizowany cykl 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne (w sumie 20 godzin dla jednej grupy). Grupy będą liczyły do max. 8 osób, zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe 7-10 lat oraz 11-13 lat – w zależności od zgłoszeń. Zajęcia będą prowadzone przez pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz wykształceniem popartym stosownymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia zajęć.

Zadanie publiczne: Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Szkoły podstawowe na terenie powiatów warszawskiego zachodniego i piaseczyńskiego

Czas realizacji projektu

Data rozpoczęcia 2023-03-28 Data zakończenia 2023-12-15

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej