Ułatwienia dostępu

Małe stopy, wielkie odkrycia

Celem projektu jest:

– integracja rodzin podczas zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury dostępnej na placu zabaw,

– stworzenie przestrzeni do nauki współpracy, funkcjonowania w grupie, akceptacji, szacunku i empatii pomiędzy dziećmi,

– promowanie aktywnych form wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Adresatami projektu są rodziny z dziećmi w wieku 0-3 lat zamieszkujące m.st. Warszawę. Nie wyklucza  się uczestnictwa w zadaniu starszego rodzeństwa dzieci.

Plan zajęć:

1. Powitanie i rozgrzewka

2. Warsztaty kreatywne

– warsztaty plastyczne: sesje malowania, rysowania, wyklejania i tworzenia z różnych materiałów artystycznych, rozwijające kreatywność i zdolności manualne dzieci;

– warsztaty muzyczne: sesje śpiewania, tańczenia i gry na prostych instrumentach muzycznych, zachęcające dzieci do aktywnego udziału i rozwijające ich zainteresowanie muzyką;

– warsztaty sensoryczne: zostaną utworzone stacje sensoryczne, gdzie dzieci będą miały możliwość eksplorowania różnych tekstur, zapachów i dźwięków, rozwijając swoje zmysły.

3. Zajęcia interaktywne:

– teatr lalek: zostanie zorganizowane przedstawienie teatralne dla dzieci, wykorzystujące lalki i kolorowe rekwizyty, które angażują ich wyobraźnię i rozwijają umiejętności społeczne;

– czytanie książek: czytanie i opowiadanie dzieciom ciekawych historii, rozwijając ich zdolności językowe, wyobraźnię i umiejętność koncentracji;

– organizacja zajęć grupowych: zabawy grupowe, takie jak zabawy w chowanego, zabawy ruchowe dostosowane do umiejętności dzieci czy zabawy z układaniem puzzli, które promują interakcję i współpracę między dziećmi.

4. Zajęcia tematyczne:

– zajęcia naukowe: przeprowadzone zostaną proste eksperymenty i obserwacje, które angażują dzieci w odkrywanie i zgłębianie podstawowych pojęć z zakresu nauk przyrodniczych;

– tematyczne zabawy: zostanie wybrany określony temat, na przykład podróże, zwierzęta czy zawody, do których zostaną zorganizowane zabawy, które są z nim związane, rozwijając jednocześnie wiedzę dzieci na dany temat.

5. Zajęcia ruchowe:

– zabawy na świeżym powietrzu, takie jak bieganie, skakanie przez przeszkody, rzucanie piłek;

– krótki trening motoryczny, który obejmuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie i koordynację ruchową.

5. Zakończenie i pożegnanie:

– słodkie pożegnanie: dzieci na koniec zajęć otrzymają od organizatorów watę cukrową;

– malowanie buziek: na zakończenie zajęć dzieci będą mogły wybrać swoją ulubioną postać z bajki, którą chcieliby zostać. Zadaniem organizatorów będzie malowanie buzi na wzór wybranej przez nich postaci;

– kolorowe tatuaże: na zakończenie zajęć dzieci będą mogły wybrać z dowolnych szablonów tatuaże w kształcie zwierzątek lub postaci z bajek

Podczas zajęć dzieci będą miały również czas na odpoczynek i spożywanie zdrowych przekąsek, takich jak kawałki owoców lub kanapki. Dostępna na dzieci będzie również woda. Podczas wszystkich zajęć zostaną promowane zalety wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, możliwość integracji rodzin oraz pozytywny wpływ ruchu na ogólny rozwój dziecka. W przypadku niesprzyjającej pogody, która uniemożliwi przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, działania zostaną zorganizowane w pobliskich salach zabaw/gimnastycznych (gdzie dzieci będą miały dostęp do bezpiecznych i interaktywnych zabawek oraz sprzętu) w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy mieli miejsce do swobodnego brania udziału w zajęciach. Natomiast, w przypadku pogody zagrażającej bezpieczeństwu uczestników, zajęcia zostaną przełożone na inny dzień lub godzinę w porozumieniu z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

Organizatorzy ww. zajęć (pedagodzy, animatorzy) to osoby od dawna zajmujące się realizacją zajęć artystycznych, społecznych oraz edukacyjnych dla dzieci w wieku 0-3 lat oraz starszych. Posiadają doświadczenie oraz wiele narzędzi do przeprowadzenia poszczególnych działań, a także scenariusze zajęć. Fundacja ciągle współpracuje z organizatorami posiadającymi wykształcenie pedagogiczne w zakresie realizacji półkolonii podczas ferii zimowych i letnich, dniach dziecka, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dedykowanych najmłodszym.

Podczas zajęć za bezpieczeństwo dzieci odpowiadać będą każdorazowo rodzice lub opiekunowie, pod opieką których dzieci przybyły i przebywają na placu zabaw. W czasie trwania pobytu dzieci na placu zabaw, będą one mogły korzystać również z zabawek i sprzętu znajdującego się na ich terenie.  Zajęcia będą trwały
2 godziny zegarowe i odbywać się w każdą niedzielę w stałych, określonych godzinach ustalonych wspólnie z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy. W sumie zostanie zorganizowanych 36 godzin zajęć na placu zabaw znajdującego się na terenie Dzielnicy Praga-Południe (Żłobek nr 33, ul. Umińskiego 9).

Projekt dofinansowany przez m. st. Warszawa.

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Żłobek nr 33, ul. Umińskiego 9

Czas realizacji projektu

Data rozpoczęcia 2023-06-01 Data zakończenia 2023-10-31

 

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ
Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social Media
Przeczytaj więcej