Ułatwienia dostępu

Projekty pomocowe

Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji

Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji

To miejsce gdzie rozwijamy dzieci i młodzież, a także dorosłych. Pomagamy osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem, uzależnionym, czy  dotkniętych przemocą. Zapewniamy pełen wachlarz pomocy: rzeczowej, finansowej i terapeutycznej.

Więcej