Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji

Naszą misją jest szeroko rozumiane wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin, wspomaganie ich rozwoju i dążenia do lepszej przyszłości a w szczególności pomaganie dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz wykluczonej i ich rodzinom. Zależy nam na tym, aby wspomóc tych, którzy z różnych powodów (sytuacja materialna, uzależnienia w rodzinie, przemoc, problemy psychiczne, problemy małżeńskie/partnerskie, problemy wychowawcze) nie radzą sobie w życiu codziennym. Dlatego zdecydowaliśmy się powołać do życia Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji, w którym nasi Beneficjenci oraz ich rodziny będą mogli skorzystać z:

 1. Wsparcia psychologa dziecięcego.
 2. Wsparcia psychologa rodzinnego.
 3. Wsparcia pedagoga.
 4. Wsparcia psychoterapeuty rodzinnego
 5. Socjoterapii – formy zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, w których oddziaływania społeczne pełnią funkcję terapeutyczną. Wpływ grupy i związanych z jej obecnością procesów ma ponadto właściwości edukacyjne i rozwojowe.
 6. Treningu umiejętności społecznych – przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, mającego na celu nauczenie jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy będą zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi oraz rówieśnikami.
 7. Warsztatów profilaktycznych – przeznaczonych dla dzieci
  i młodzieży, dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków, papierosów, Internetu, dopalaczy, telefonu dla dzieci i młodzieży.
 8. Terapii SI (integracja sensoryczna) – skierowanej do dzieci, u których zaobserwowano dysharmonie rozwoju ruchowego, trudności z radzeniem sobie z emocjami, trudności w opanowaniu umiejętności potrzebnych do nauki, nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), nadwrażliwość na bodźce sensoryczne lub nadmierne na niezapotrzebowanie.
 9. Grup wsparcia dla rodziców w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym – zaletą grup wsparcia jest to, że uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną jak i wsparcie emocjonalne, nie tylko od terapeuty, ale też od innych uczestników. Grupa ta jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać ludzi z podobnymi problemami, podzielić się własnymi doświadczeniami i uzyskać wsparcie.
 10. Terapii dla par i rodzin – to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną. Główny nacisk kładziony jest tu na odkrywanie przyczyn kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych, jak i bieżących problemów pamiętając, że problemy, z którymi boryka się dziecko mogą być także skutkiem niekorzystnej atmosfery panującej w domu. Na terapię rodzice mogą przychodzić razem lub indywidualnie.
 11. Warsztatów kompetencji wychowawczych – podczas ich trwania rodzice zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające odpowiedzieć na pytania:  Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami? Jak wprowadzać domowe zasady i egzekwować je? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i zapobiegać im? Jak zachęcać dziecko do współpracy? Czym można zastąpić kary? Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?
 12. Terapii uzależnień behawioralnych od środków psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 13. Terapii współuzależnienia – przeznaczonej dla osób cierpiących na syndrom współuzależnienia, które borykają się z problemami z dwóch stron: swojej oraz bliskiej uzależnionej osoby. Te dwa obszary wzajemnie na siebie wpływają i należy patrzeć na nie całościowo, ponieważ rodzina uzależnionego często uczy się funkcjonować w sposób współgrający z uzależnieniem jednego
  z członków co spycha na dalszy plan potrzeby innych.

14. Dogoterapii – pies jest najlepszym przyjacielem człowieka – głosi znanei często powtarzane powiedzenie. Niejedna osoba miała okazję przekonać się o tym jak lojalne i przyjazne są te zwierzęta.
Z tego powodu często pomagają terapeutom w leczeniu. Dogoterapia ma wiele zalet. Jedną z nich jest dobry wpływ głaskania i przytulania psa na dzieci. Pomaga im się zrelaksować, co więcej zaspokaja u nich potrzebę bliskości, zmniejsza poczucie samotności lub/oraz lęku. Nasze psy przechodzą wcześniej specjalne szkolenie – mają doświadczenie w pracy z dziećmi i są do nich przyzwyczajone. Dogoterapia stosowana jest w psychoterapii, terapii resocjalizacyjnej, terapii osób
z autyzmem, zespołem Downa czy też niepełnosprawności intelektualnej. 

15. Warsztatów aktywizacji zawodowej – głównym zadaniem grup w poradnictwie zawodowym jest ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywania barier przeszkadzających w optymalnym rozwoju. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne ułatwiające skuteczne radzenie sobie zarówno z bieżącymi trudnościami jak i problemami, które mogą wystąpić w przyszłości. W oparciu o doświadczenie grupowe uczestnicy mogą również dokonać adekwatnej oceny swoich umiejętności
i zdolności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i działania. Uczestnicy spotkań mają okazję do wykorzystania informacji zwrotnych otrzymywanych od grupy, ale ostatecznie sami decydują o rodzaju i jakości zmian, jakich chcą dokonać. Mogą porównać to, jak postrzegają sami siebie z tym, jak widzą ich inni i podjąć decyzje o sposobie spożytkowania tej informacji.

16. Warsztatów artystycznych i kreatywnych – zajęć plastycznych, artystycznych, kreatywnych, podczas których dzieci poznają lub rozwijają swoje talenty i pasje artystyczne. Warsztaty sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji poprzez budowanie poczucia sprawstwa, wiary w siebie
we własne możliwości. Sztuki plastyczne wpływają na proces kształtowania postawy otwarcia na świat. Twórczość plastyczna jest dla dzieci jednym z ulubionych sposobów wyrażania siebie. Stosowanie różnych metod i form pracy ma na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości wyrażenia emocji poprzez sztukę. Przykładowe tematy warsztatów: malowanie ekotoreb, moje DIY, nowe życie starych rzeczy, poznajemy techniki plastyczne.

17. Zajęć dla Seniorów – grup wsparcia, międzypokoleniowych warsztatów artystycznych i kreatywnych, Międzypokoleniowego Klubu Książki oraz innych aktywności mających na celu aktywizację osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Międzypokoleniowy charakter zajęć ma na celu wzajemne uczenie się dzieci, młodzieży i osób starszych, przekazanie wiedzy, tradycji i umiejętności między pokoleniami, które na co dzień nie mają wspólnej płaszczyzny porozumienia i kontaktu.

Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji

Budynek PCWiE będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać u nas potrzebne wsparcie.

Dzięki współpracy z Urzędem m. st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ pozyskaliśmy lokal na nasze działania. Znajduje się on przy ul. 11 Listopada 22/4, jednak jest w bardzo złym stanie. Remont powierzchni ok. 200 m2 i dostosowanie go do potrzeb naszych Beneficjentów to koszt ok. 600 000 PLN. Wszystkie prace remontowe musimy wykonać we własnym zakresie, a obejmują one wiele działań m.in. podłączenie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wyburzanie ścian, tynkowanie, malowanie, położenie płytek, demontaż starej instalacji elektrycznej, skucie tynków wraz
z utylizacją, skucie posadzek wraz z utylizacją, wykonanie ogrzewania, montaż ościeżnic, wykonanie gładzi gipsowej, wyposażenie lokalu,  dostosowanie lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami etc.

Aktualny stan budynku:

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Razem możemy więcej 🙂 Zróbmy razem coś dobrego, pomóżmy tym, którzy potrzebują wsparcia.

Jak będzie wyglądało Praskie Centrum Wsparcia i Edukacji po remoncie zobaczycie na wizualizacji poniżej wykonanej przez architekt Zuzannę Cichocką

 

Zachęcamy do wpłat darowizn na rzecz Praskiego Centrum Wsparcia i Edukacji i śledzenia postępu w pracach remontowych oraz przyszłego życia naszego Centrum.

 

Fundacja “Idylla”

Ul. Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

84 1600 1462 1860 6014 1000 0001

tytułem: darowizna na rzecz PCWiE

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Adres rejestrowy siedziby

Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa

Adres biura projektów

Panieńska 1A/76
03-704 Warszawa

Tel. (+48) 536 107 107

kontakt@fundacjaidylla.org

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

Konto

BNP PARIBAS
84 1600 1462 1860 6014 1000 0001 

Skip to content