Ułatwienia dostępu

Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

Zadanie ma na celu całościowe wsparcie systemu edukacji w publicznych szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie. W ramach projektu realizujemy:

 1. Udzielanie korepetycji dzieciom z publicznych szkół podstawowych mającym problemy w nauce, nie mogącym liczyć na wsparcie i pomoc rodziców.
 2. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem, mających problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym, problemy w rodzinie. Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:  umiejętność komunikacji, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie, asertywność, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, profilaktyka uzależnień.
 3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wykluczeniem, o niskim statusie społecznym, zagrożonych uzależnieniami, przemocą oraz wymagających wsparcia w procesie wychowawczym.

 

Tematyka zajęć:

 • rozwijanie kompetencji wychowawczych
 • profilaktyka uzależnień w środowisku rodzinnym, radzenia sobie ze stresem
 • metody wspierania dziecka w nauce
 • jak rozmawiać z dzieckiem
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • metod wzmacniania poczucia wartości u dziecka
 • wpływ czynników rodzinnych i pozarodzinnych na rozwój dziecka.

 

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu:
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania (TIK),
  praca z uczniem nieśmiałym
 • jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka
 • praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
  – kształtowanie umiejętności nauczycieli niezbędnych do pracy z rodzicami
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca w grupie)
 • jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych
 • praca z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • praca z dzieckiem doświadczającym przemocy

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolnościi ze środków – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

   

Koordynator projektu:

Małgorzata Ciupa

Małgorzata Ciupa

Miejsce realizacji projektu

Warszawa, dzielnica Praga Północ

Progres projektu
W trakcie 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej