Ułatwienia dostępu

Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

Zadanie ma na celu całościowe wsparcie systemu edukacji w publicznych szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie. W ramach projektu realizujemy:

  1. Udzielanie korepetycji dzieciom z publicznych szkół podstawowych mającym problemy w nauce, nie mogącym liczyć na wsparcie i pomoc rodziców.
  2. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem, mających problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym, problemy w rodzinie. Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:  umiejętność komunikacji, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie, asertywność, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, profilaktyka uzależnień.
  3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wykluczeniem, o niskim statusie społecznym, zagrożonych uzależnieniami, przemocą oraz wymagających wsparcia w procesie wychowawczym.

Tematyka zajęć:

– rozwijanie kompetencji wychowawczych
– profilaktyka uzależnień w środowisku rodzinnym,
– radzenia sobie ze stresem,|
– metody wspierania dziecka w nauce,
– jak rozmawiać z dzieckiem,
– metody rozwiązywania konfliktów,
– metod wzmacniania poczucia wartości u dziecka,
– wpływ czynników rodzinnych i pozarodzinnych na rozwój dziecka.

  1. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu:

– wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania (TIK),
– praca z uczniem nieśmiałym,
– jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka,
– praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
– kształtowanie umiejętności nauczycieli niezbędnych do pracy z rodzicami,
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
– kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność,               
  innowacyjność, praca w grupie),
– jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych,
– praca z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– praca z dzieckiem doświadczającym przemocy.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolnościi ze środków – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

   

Koordynator projektu:

Małgorzata Ciupa

Małgorzata Ciupa

Miejsce realizacji projektu

Warszawa, dzielnica Praga Północ

Progres projektu
W trakcie 92%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej