Ułatwienia dostępu

Program korekcyjno-edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z wykorzystaniem elementów metody DULUTH

Naszym priorytetem jest zapobieganie przemocy w rodzinie oraz zakończenie cyklu przemocy. W ramach naszego projektu, planujemy przeprowadzić wykłady i warsztaty z udziałem sprawców przemocy domowej, korzystając z metody DULUTH. 

Cele projektu:

 1. Uznanie odpowiedzialności: Naszym pierwszym celem jest uznanie przez osoby stosujące przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za swoje działania i zachowania.

 2. Uświadomienie przemocy: Chcemy uświadomić sprawcom, czym jest przemoc oraz pomóc im zrozumieć swoje własne zachowania przemocowe wobec bliskich.

 3. Zatrzymanie przemocy: Naszym celem jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.

 4. Rozwijanie umiejętności: Chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwoju umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.

 5. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów: Naszym celem jest nauczenie uczestników komunikacji, konstruktywnego wyrażania uczuć oraz rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

 6. Wychowanie bez przemocy: Pragniemy pomóc uczestnikom w kształtowaniu umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie.

 7. Rozumienie mechanizmów przemocy: Naszym celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

 8. Skuteczna kontrola nad zachowaniami: Chcemy pomóc uczestnikom w zdobyciu umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

 9. Informacje o terapii: Pragniemy dostarczyć uczestnikom informacji na temat dostępnych możliwości terapeutycznych.

 10. Edukacja w zakresie kontroli nad zachowaniami przemocowymi: Naszym celem jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, które pomogą uczestnikom kontrolować swoje zachowania przemocowe wobec partnerów.

W projekcie współpracujemy z Kuratorami sądowymi, Ośrodkami Wsparcia Kryzysowego, CPS – Dzielnicy Śródmieście oraz zachęcamy do zgłaszania się osób, które odczuwają potrzebę zmiany destrukcyjnych zachowań na społecznie akceptowalne.

Harmonogram programu:

Program obejmuje 24 godziny spotkań indywidualnych oraz 48 godzin zajęć grupowych. Każdy uczestnik, który zechce, otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w programie.

Naszym celem jest przyczynianie się do zakończenia przemocy w rodzinie i wspieranie sprawców w zmianie swojego zachowania. Wierzymy, że nasz program może pomóc uczestnikom odnaleźć drogę do życia bez przemocy i nawiązania zdrowych relacji rodzinnych.

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta St. Warszawy

Warszawa – Miasto Otwarte – Program grantowy upowrzechniający prawa człowieka i różnorodność

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej