„Fred Goes Net”

 

Fundacja „Idylla”   Realizuje program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która jest skierowana do dzieci i młodzieży.

Dla kogo: Dzieci i młodzieży ze szkół na terenie na terenie gmin Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym w woj. mazowieckim

 

O zadaniu 

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach w ramach programu profilaktycznego „FRED GOES NET“, który ma na celu zapobieganie czynnikom ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych; motywowanie do ograniczenia lub całkowitej abstynencji, a przede wszystkim dostarczenie specjalistycznej wiedzy, na temat zagrożeń jakie niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez przeprowadzenie programu rekomendowanego FRED GOES NET wśród młodzieży na terenie gmin Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym w woj. mazowieckim.

Program jest adresowany do osób młodych w wieku 14 – 21 lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.

CELE programu:
– Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji – Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
– Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu
  z innej niż jego dotychczasowa perspektywy
– Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi
   z używania przez niego substancji psychoaktywnych i ich wpływem na jego 
   zachowanie
– Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania
– Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną
   samoocenę
– Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji
   psychoaktywnych
– Informowanie na temat możliwych form pomocy

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu, co jest osiągane poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy a temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego  

 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 575 990 977

e-mail: zapisy@fundacjaidylla.org 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego  

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

8 + 7 =

Skip to content