Ochota na życie
Dzielnica Ochota

To projekt skierowany do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Dzielnicy Ochota mający na celu wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

 

W ramach projektu

 • Warsztaty umiejętności społecznych i komunikacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Ochota.
 • Dla każdej z grup zostanie zrealizowany cykl 10 spotkań (10 x 45 min), podczas których nastąpi:- integracja grupy;
  – przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących emocji, ich nazywania
  i rozpoznawania;
  – przekazanie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z emocjami;
  – kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji;

  – nauka radzenia sobie ze stresem;

  – nauka asertywnej postawy wobec zachowań ryzykownych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych i dostrzegania realnych zagrożeń i konsekwencji związanych z nadużywaniem takich środków;

 • Szkolenia dla rodziców/opiekunów prawnych pn. „Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych? Wpływ czynników wzmacniających i chroniących dzieci i młodzież.” Mające na celu przekazanie rodzicom wiedzy nt. czynników ryzyka mających wpływ na problemy i zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży oraz czynników chroniących mających wpływ na zachowania ryzykowne
  i problemy młodzieży związane ze spożyciem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 574 525 500

e-mail: k.sienicka@fundacjaidylla.org

Projekt finansuje m. st. Warszawa

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

6 + 6 =

Skip to content