Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

„Praskie Centrum Wsparcia Edukacji” to projekt dla dzieci z publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Praga Północ, oraz rodziców i kadry pedagogicznej.

Data rozpoczęcia: 2021–05–01

Data zakończenia: 2023–12–31

 Miejsce realizacji:

szkoły publiczne z terenu Dzielnicy Praga Północ

Cele projektu

Zadanie ma na celu całościowe wsparcie systemu edukacji w publicznych szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

W ramach projektu

  1. Udzielanie korepetycji dzieciom z publicznych szkół podstawowych mającym problemy w nauce, nie mogącym liczyć na wsparcie i pomoc rodziców.

  2. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem, mających problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym, problemy w rodzinie.Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:  umiejętność komunikacji, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie, asertywność, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, profilaktyka uzależnień.

     

  3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wykluczeniem, o niskim statusie społecznym, zagrożonych uzależnieniami, przemocą oraz wymagających wsparcia w procesie wychowawczym.

Tematyka zajęć:

– rozwijanie kompetencji wychowawczych
– profilaktyka uzależnień w środowisku rodzinnym,
– radzenia sobie ze stresem,|
– metody wspierania dziecka w nauce,
– jak rozmawiać z dzieckiem,
– metody rozwiązywania konfliktów,
– metod wzmacniania poczucia wartości u dziecka,
– wpływ czynników rodzinnych i pozarodzinnych na rozwój dziecka.

  1. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu:

– wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania (TIK),
– praca z uczniem nieśmiałym,
– jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka,
– praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
– kształtowanie umiejętności nauczycieli niezbędnych do pracy z rodzicami,
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
– kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność,               
  innowacyjność, praca w grupie),
– jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych,
– praca z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– praca z dzieckiem doświadczającym przemocy.

 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 690 021 881

e-mail: m.ciupa@fundacjaidylla.org

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

2 + 8 =

Skip to content