„Program  korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”

Program skierowany jest do osób z Gmin: Izabelin, Kampinos oraz Stare Babice.

To program, którego celem jest:

– uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
– uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
– rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
– opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
– nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia
    agresji,
– naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z 
   pomocy innych,
– naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Program przewiduje następujące etapy działań:

  • Indywidualne spotkanie z każdym z uczestników, przed przystąpieniem do projektu
  • 30 godzin spotkań grupowych, na których będą poruszane tematy dotyczące stosowania przemocy w połączeniu z ćwiczeniami jak nauczyć się panować nad swoimi emocjami w kryzysie
  • Spotkanie indywidualne dla każdego uczestnika, podsumowujące jego postępy oraz informacja nad czym pracować i gdzie szukać pomocy.

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 575 990 977

e-mail: zapisy@fundacjaidylla.org 

Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

7 + 11 =

Skip to content