„ Realizacja działań edukacyjno – wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju”

Dla kogo: Dzieci i młodzież z Ukrainy i ich rodziny

 Status: Program realizowany jest od 16 stycznia do 31 marca

 Opis projektu:

 Celem zadania jest wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z Ukrainy i ich rodzin. 

 Zadanie to będzie realizowane poprzez:

 -Zorganizowanie spotkań samopomocowych grup wsparcia dla kobiet. Grupa taka ma na celu dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala nawiązać znajomość z osobami, które mają podobne problemy, daje siłę i motywację do działania, zwalcza poczucie bezradności, pokazuje uczestniczkom, że nie są same i mogą liczyć na pomoc innych kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji. Spotkania takie będą się odbywały w formie zajęć arteterapeutycznych pozwalających uwolnić swoje emocje. 

-Udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, które mają problemy w radzeniu sobie z przeżywanym przez dziecko silnym stresem związanym z nagłym opuszczeniem domu, rozłąką z rówieśnikami, często stratą bliskich, adaptacja w nowym środowisku.

-Zorganizowanie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Mają one na celu nauczenie uczestników m. in. tego jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie.

Warsztaty te pozwolą kształtować umiejętności takie jak:

*Inicjowanie i właściwe prowadzenie rozmowy

*Nawiązywanie kontaktów rówieśniczych w nowym otoczeniu

*Wyrażanie krytyki i reagowanie na nią 

*Radzenie sobie z trudnymi emocjami

*Słuchanie i zadawanie pytań

*Asertywność 

*Współpraca w grupie

*Rozwiązywanie konfliktów 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 577 400 106

e-mail: a.komorowska@fundacjaidylla.org 

 

Zadanie publiczne realizowane ze środków m. st. Warszawy

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

8 + 9 =

Skip to content