„Spójrz inaczej”

Celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności poprzez pomoc w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Zadanie zostanie zrealizowane będzie w formie świadczenie usług trenera aktywności oraz doradztwa życiowego i psychologicznego. Realizacja zadania opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby i możliwości, unikalny charakter i sposób zachowania, a indywidualna niepełnosprawność jeszcze bardziej różnicuje jego osobowość. Dlatego też potrzebuje indywidualnego podejścia w procesie zmian, podejścia uwzględniającego jej dotychczasowe funkcjonowanie, ale jednocześnie stymulującego do zmian w obranym kierunku.

Wsparcie proponowane jest osobom z niepełnosprawnością, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu barier przyczyniających się do bierności i niskiej samodzielności życiowej. Osoby te często nie mają wiedzy, w jakiej sytuacji się znajdują, jak mogłoby wyglądać ich życie oraz co mogłyby w życiu osiągnąć, dopóki nie znajdzie się osoba, która im to uzmysłowi – pokaże możliwości, zmotywuje do większej aktywności, wskaże drogę postępowania

Chcemy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami:

  1. wsparcie asystenta zdrowienia
  2. wsparcie psychologa/terapeuty
  3. wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
  4. uczestnictwo w warsztatach aktywizujących

Zakres usług polegać będzie w szczególności na:

  • wsparciu asystenta zdrowienia w przełamaniu kryzysu psychicznego i barier, które uniemożliwiają właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie – osoba będąca w kryzysie zdrowia psychicznego potrzebuje wsparcia osoby, która miała podobne doświadczenia, ponieważ ta może lepiej zrozumieć jego sytuację,
  • wsparciu psychologa/terapeuty w zrozumieniu swojej sytuacji, uzyskaniu wiary we własne możliwości, uzyskaniu motywacji do działania,
  • wsparciu asystenta osoby z niepełnosprawnością w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe), załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.), dojeździe na warsztaty, wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • uczestnictwie w warsztatach aktywizujących.

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 575 866 880

e-mail: a.dyla@fundacjaidylla.org 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

9 + 2 =

Skip to content