Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony to projekt składający się z kilku działań:

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, których celem jest przeciwdziałanie przemocy, w tym rówieśniczej w szkołach. Warsztaty będą realizowane w szkołach znajdujących się w dzielnicach: Ochota, Praga Pn i Śródmieście w okresie od marca 2023 do czerwca 2023 oraz od września 2023 do grudnia 2023.

Uczestnicy będą mogli:

-zwiększyć wiedzę oraz umiejętności w obszarze rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą
-kształtować postawę empatii i asertywności
-zwiększyć wiedzę nt rozpoznawania zachowań przemocowych
-zwiększyć wiedzę nt tego gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej
-zdobyć wiedzę nt technik radzenia sobie z trudnymi emocjam
-budować pozytywny obraz siebie
-kształtować poczucie własnej wartości

Szkolenie dla rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców, podczas którego będą nabywać oni wiedzę z zakresu:

  • technik komunikacji w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji ze strony dziecka
  • technik prawidłowego reagowania na przemoc lub agresję
  • metod wychowawczych
  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami

Treningi samoobrony oraz warsztaty z przeciwdziałania przemocy dla kobiet i dziewcząt od 16 roku życia.

Treningi samoobrony, które obejmują:

-podstawowe technik samoobrony 

-psychologiczne aspekty samoobrony

-rozpoznawanie zagrożeń

Zrealizowane zostaną treningi dla 9 grup. W okresie od marca 2023 do grudnia 2023. Program treningowy dla każdej grupy obejmuje 8 godzin zajęć. Treningi poprowadzi instruktor samoobrony i sportów walki, który na co dzień prowadzi wyżej wspomniany trening dla kobiet. Każda uczestniczka po zakończeniu programu treningowego otrzyma imienny dyplom.

Warsztaty z przeciwdziałania przemocy podczas których uczestniczki dowiedzą się:

-jakie istnieją formy przemocy i jak je rozpoznawać
-jak udzielać pomocy w sytuacji zagrożenia
-jak reagować na przemoc
-jak komunikować się w sytuacji wystąpienia przemocy lub agresji
-będą kształtować poczucie własnej wartości

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 577 400 106

e-mail: a.komorowska@fundacjaidylla.org 

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

2 + 9 =

Skip to content