„Zatrzymaj przemoc”

Prrogram skierowany jest do osób  z terenu gmin: Izabelin, Kampinos, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki w woj. mazowieckim

 

O zadaniu 


Celem realizacji zadania jest wspieranie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu.


Zadanie zostanie zrealizowane poprzez działania pomocowe: 
1. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dorosłych dotkniętych 
    przemocą w rodzinie, 
2. prowadzenie grup wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy w
    rodzinie.

Podczas pracy z osobą doświadczającą przemocy skupimy się na następujących obszarach:
– zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemoc,
– nauka dbania o bezpieczeństwo własne i dzieci,
– wskazywanie obszarów kompetencji
– poszukiwanie, wzmacnianie, wydobywania zasobów osobistych,
– nauka korzystania z zasobów własnych, społecznych, instytucjonalnych etc.,
– zmiana postawy wobec siebie,
– określenie potrzeb, wynikających z nich celów oraz ich realizacja,
– zwiększenie poczucia kontroli nad sytuacja,
– zmiana relacji ze sprawcą,
– zachęcenie do samodzielności,
– asertywność, zobowiązanie do działania,
– pomoc w konkretnych sprawach.

Program skierowany jest do osób z Gmin: Izabelin, Kampinos,Stare Babice, Ożarów Mazowiecki

ZgłoszeniaZadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej.
Tel. 575 990 977
E-mail: a.licygiewicz@fundacjaidylla.org

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

kontakt@fundacjaidylla.org

6 + 14 =

Skip to content