Wspieramy ciebie

„WspieraMy Ciebie” II edycja Data rozpoczęcia: 2023-01-03Data zakończenia: 2023-07-31Dla kogo: dzieci i dorośli z Miasta Żyrardowa  Celem zadania jest wsparcie osób starszych powyżej 60 roku życia i niesamodzielnych w ich środowisku zamieszkania. Odbiorcą usługi...
Asystenci kulturowi

Asystenci kulturowi

„Asystenci kulturowi” Realizacja projektu 16.01-31.03.2023  Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium Dla kogo: Program skierowany jest do dzieci i młodzieży...
Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci oraz młodzieży

Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci oraz młodzieży

Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci oraz młodzieży Dla kogo: Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat i 13-18 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, w trudnej sytuacji materialnej, z problemami wychowawczymi...
Akademia sąsiedzka 2023

Akademia sąsiedzka 2023

„Akademia sąsiedzka”   Celem zadania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im wsparcia i podnoszenie kompetencji w zakresie realizacji lokalnych projektów i samoorganizacji. Realizacja zadania będzie polegała na organizacji kursów...
Skip to content