Ułatwienia dostępu

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin

Głównym celem naszego projektu jest wsparcie rodzin w osiągnięciu stabilności życiowej, wzmacnianie ich samodzielności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych. Nasza inicjatywa opiera się na wielu działaniach mających na celu promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

  • Wsparcie indywidualne i rodzinne psychologa/pedagoga: Nasi specjaliści pomagają rodzinom zastępczym oraz rodzicom w kryzysie w poprawie relacji rodzinnych, radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, zwiększeniu samoświadomości i kompetencji rodziny oraz wsparciu emocjonalnym.
  • Coaching rodzinny: Poprzez coaching rodzinny pomagamy rodzinom w rozwiązywaniu problemów, poprawie relacji rodzinnych, zwiększeniu zrozumienia i szacunku w rodzinie oraz radzeniu sobie z trudnościami.
  • Mediacje: Nasze mediacje pozasądowe pomagają stronom w konflikcie znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron w obszarach takich jak konflikty rodzinne czy kwestie związane z prawem.
  • Weekendowe terapeutyczne wyjazdy rodzinne: Dla rodzin, w tym rodzin zastępczych, organizujemy weekendowe wyjazdy z możliwością korzystania z poradnictwa rodzinnego. To okazja do wzmocnienia więzi rodzinnych, poprawy komunikacji oraz zwiększenia samodzielności rodzin.
  • Spotkania grup wsparcia dla rodziców/opiekunów: Grupy te pozwalają na wymianę doświadczeń, wsparcie emocjonalne, uczenie się nowych umiejętności, budowanie sieci wsparcia oraz uczestnictwo w różnych działaniach.

 

Projekt przeznaczony jest dla rodzin zastępczych, rodzin znajdujących się w kryzysie, opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością z gmin miejsko – wiejskich: 2023 – Jabłonna 2024 – Nieporęt 2025 – Serock. 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Koordynator projektu:

Aleksandra Wawrowska

Aleksandra Wawrowska

Miejsce realizacji projektu

2023 - gmina Jabłonna

2024 - gmina Nieporęt

2025 - gmina Serock

Czas realizacji projektu

Data rozpoczęcia 2023-07-14

Data zakończenia 2025-12-15

Progres projektu
W trakcie 41%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej