Ułatwienia dostępu

Szanse i możliwości - specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

Nasz projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej diagnostyki oraz wsparcia dla rodzin z dziećmi podejrzanymi lub dotkniętymi zespołem alkoholowym FAS/FASD. Działamy na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat tego zaburzenia oraz dostarczenia alternatywnych, skutecznych strategii radzenia sobie z jego konsekwencjami.

Co oferujemy?

  1. Programy diagnostyczno-konsultacyjne: Zapewniamy kompleksową ocenę psychologiczną i pedagogiczną dzieci oraz ich rodzin w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy FAS/FASD. Przeprowadzamy testy psychologiczne i pedagogiczne oraz udzielamy wsparcia terapeutycznego.

  2. Terapia i wsparcie rozwojowe: Opracowujemy spersonalizowane programy terapeutyczne uwzględniające potrzeby dziecka i rodziny oraz prowadzimy zajęcia terapeutyczne skupione na rozwoju adaptacyjnym i społecznym.

  3. Poradnictwo dla rodzin: Udzielamy specjalistycznego wsparcia i rad dla rodziców/opiekunów, pomagając im tworzyć strategie wspierające funkcjonowanie dziecka w różnych sferach życia.

  4. Konsultacje dla profesjonalistów: Świadczymy porady i wsparcie dla nauczycieli, terapeutów i pracowników socjalnych, dostarczając informacji na temat najlepszych praktyk w pracy z dziećmi z FAS/FASD.

  5. Szkolenia dla rodziców/opiekunów: Organizujemy warsztaty i szkolenia dla rodzin mających dzieci z FAS/FASD w celu podniesienia ich kompetencji w opiece i wychowaniu dziecka. 

Program prowadzony będzie na terenie 20 powiatów woj. mazowieckiego oraz 4 miasta na prawach powiatu (łącznie 21 powiatów) w podziale na:

  1. w roku 2024 – powiaty: piaseczyński, wołomiński, węgrowski, warszawski zachodni, przasnyski, Warszawa;
  2. w roku 2025 – powiaty: ostrowski, miński, pułtuski, ciechanowski, mławski, płocki, radomski;
  3. w roku 2026 – powiaty: siedlecki, grodziski, żyrardowski, sochaczewski, nowodworski, pruszkowski, legionowski, płoński.

Koordynator projektu:

Progres projektu
W trakcie 31%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej