Ułatwienia dostępu

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony

Projekt realizujemy w ramach Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA.

Celem niniejszego zadania jest rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Warszawy. 

W ramach realizacji planujemy:

I. Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, których celem jest przeciwdziałanie przemocy, w tym rówieśniczej w szkołach, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość:

– zwiększenia wiedzy oraz umiejętności w obszarze rozwiązywania problemów związanych
z występowaniem przemocy rówieśniczej;
– kształtowania postaw empatycznych oraz asertywnych w sytuacjach występowania zjawiska przemocy rówieśniczej;
– zwiększenia wiedzy na temat rozpoznawania zachowań przemocowych;
– zwiększenia wiedzy na temat tego, gdzie i w jaki sposób mogą poszukiwać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej;
– nabycia umiejętności komunikacyjne, w szczególności w sytuacjach, w których występuję przemoc lub agresja;
– zwiększenia wiedzy na temat prawidłowego oraz bezpiecznego reagowania, a także przeciwdziałania cyberprzemocy;
– zwiększenia wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na zachowania oparte na przemocy lub agresji;
– nabycia wiedzy na temat technik radzenia sobie z trudnymi emocjami, agresją;
– zwiększenia wiedzy na temat aktywnych, zdrowych i relaksujących form spędzania wolnego czasu;
– nabycia umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie;
– nabycie umiejętności kształtowania poczucia własnej wartości. 

II. Szkolenie dla rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców, podczas którego będą mogli nabyć wiedzę z zakresu:

– technik komunikacji w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji ze strony dziecka;
– technik prawidłowego oraz bezpiecznego reagowania na przemoc lub agresję;
– metod wychowawczych;
– wzmocnienia swoich umiejętności identyfikowania zachowań przemocowych lub agresywnych;
– wzmocnienia swoich umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.

 

III. Trening z samoobrony, którego program będzie obejmował:

– naukę technik atakowania (podstawowe ciosy, kopnięcia zmodyfikowane pod kątem zastosowania przez kobiety);
– naukę technik samoobrony (kopnięcia, uderzenia, duszenia, chwyty za ubranie, atak kiedy kobieta znajduje się na ziemi);
– naukę stosowania najprostszych dźwigni;
– znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka;
– psychologiczne aspekty samoobrony (panowanie nad stresem, trzeźwość umysłu);
– rozpoznawanie zagrożeń (jakich miejsc należy unikać, jak zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym, wczesna reakcja);
– postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia;
– wykorzystywanie do samoobrony przedmiotów znajdujących się w pobliżu;
– techniki i taktyka obrony w pomieszczeniach zamkniętych;
– obrona i taktyka walki przy próbie gwałtu;
– kształtowanie cech niezbędnych w samoobronie (wytrzymałość, siła, szybkość);
– poprawa ogólnej sprawności fizycznej. 

 
IV. Warsztaty dla kobiet i dziewcząt od 16 r.ż z przeciwdziałania przemocy, podczas których uczestniczki będą mogły:
– dowiedzieć się jakie istnieją formy przemocy i jak je rozpoznać;
– zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób pomagać skutecznie oraz bezpiecznie w sytuacji zagrożenia;
– zdobyć wiedzę na temat technik komunikacji, w sytuacji wystąpienia agresji lub przemocy oraz 
w sytuacji, kiedy podejrzewa się osobę o zachowanie agresywne lub przemocowe;
– zdobyć wiedzę na temat prawidłowego reagowania na przemoc;
– nabyć umiejętności kształtowania poczucia własnej wartości;
– podzielić się własnymi doświadczeniami z innymi uczestniczkami warsztatów.
 
Działanie dofinansowane z budżetu m. st Warszawy.
layout_set_logo-1

Projekt kierujemy do mieszkańców Warszawy

Działania skierowane do młodzieży:

Nasze działania skierowane do dzieci i młodzieży koncentrują się na przeciwdziałaniu przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, w szkołach. Oferujemy warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie, szczególnie w dzielnicach Ochota, Praga Pn i Śródmieście. Warsztaty odbywać się będą w dwóch okresach: od marca 2023 do czerwca 2023 oraz od września 2023 do grudnia 2023.

W ramach tych warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą.
  • Kształtowania postawy empatii i asertywności.
  • Zdobycia wiedzy na temat rozpoznawania zachowań przemocowych.
  • Poznania miejsc i sposobów, w jaki można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej.
  • Nauki technik radzenia sobie z trudnymi emocjami.
  • Budowy pozytywnego obrazu siebie.
  • Kształtowania poczucia własnej wartości.

Działania skierowane dla dorosłych:

Działania skierowane do dorosłych składają się na szkolenia skierowane do rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców. Celem szkolenia jest nabywanie wiedzy z zakresu różnych aspektów przeciwdziałania przemocy i agresji. Poniżej przedstawiam opis tych działań:

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności w obszarze:

  • technik komunikacji w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji ze strony dziecka
  • technik prawidłowego reagowania na przemoc lub agresję
  • metod wychowawczych
  • umiejętności radzenia sobie z emocjami 

Działania skierowane do mieszkanek Warszawy:

Działania skierowane do mieszkanek Warszawy – kobiet i dziewcząt od 16 roku życia składają się z dwóch etapów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wzmocnienie umiejętności samoobrony:

 • Treningi samoobrony oferują naukę podstawowych technik obronnych, psychologiczne aspekty samoobrony oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń. Celem treningów jest zwiększenie pewności siebie i nabycie skutecznych umiejętności obronnych. Program obejmuje 8-godzinne zajęcia dla 9 grup, a uczestniczki otrzymają imienne dyplomy po zakończeniu kursu.
 • Warsztaty z przeciwdziałania przemocy, które dostarczą wiedzy na temat różnych form przemocy, rozpoznawania zagrożeń oraz udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Cały cykl działań, obejmujący treningi samoobrony i warsztaty z przeciwdziałania przemocy, ma na celu kompleksowe wsparcie kobiet i kształtowanie ich poczucia własnej wartości. Warsztaty prowadzi doświadczony psycholog/pedagog.

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

1.02 - 31.12.2023

Progres projektu
W trakcie 59%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.  What is 3 + 4


  Social media
  Przeczytaj więcej