Ułatwienia dostępu

Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony

Działania skierowane do młodzieży:

 

Nasze działania skierowane do dzieci i młodzieży koncentrują się na przeciwdziałaniu przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, w szkołach. Oferujemy warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie, szczególnie w dzielnicach Ochota, Praga Pn i Śródmieście. Warsztaty odbywać się będą w dwóch okresach: od marca 2023 do czerwca 2023 oraz od września 2023 do grudnia 2023.

W ramach tych warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą.
  • Kształtowania postawy empatii i asertywności.
  • Zdobycia wiedzy na temat rozpoznawania zachowań przemocowych.
  • Poznania miejsc i sposobów, w jaki można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej.
  • Nauki technik radzenia sobie z trudnymi emocjami.
  • Budowy pozytywnego obrazu siebie.
  • Kształtowania poczucia własnej wartości.

Działania skierowane dla dorosłych:

Działania skierowane do dorosłych składają się na szkolenia skierowane do rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców. Celem szkolenia jest nabywanie wiedzy z zakresu różnych aspektów przeciwdziałania przemocy i agresji. Poniżej przedstawiam opis tych działań:

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności w obszarze:

  • technik komunikacji w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji ze strony dziecka
  • technik prawidłowego reagowania na przemoc lub agresję
  • metod wychowawczych
  • umiejętności radzenia sobie z emocjami 

Działania skierowane do mieszkanek Warszawy:

Działania skierowane do mieszkanek Warszawy – kobiet i dziewcząt od 16 roku życia składają się z dwóch etapów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wzmocnienie umiejętności samoobrony:

 • Treningi samoobrony oferują naukę podstawowych technik obronnych, psychologiczne aspekty samoobrony oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń. Celem treningów jest zwiększenie pewności siebie i nabycie skutecznych umiejętności obronnych. Program obejmuje 8-godzinne zajęcia dla 9 grup, a uczestniczki otrzymają imienne dyplomy po zakończeniu kursu.
 • Warsztaty z przeciwdziałania przemocy, które dostarczą wiedzy na temat różnych form przemocy, rozpoznawania zagrożeń oraz udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Cały cykl działań, obejmujący treningi samoobrony i warsztaty z przeciwdziałania przemocy, ma na celu kompleksowe wsparcie kobiet i kształtowanie ich poczucia własnej wartości. Warsztaty prowadzi doświadczony psycholog/pedagog.

 

Projekt finansowany ze środków budżetu m.st Warszawa.

layout_set_logo-1

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

1.02 - 31.12.2023

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Przeczytaj więcej