Ułatwienia dostępu

Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju

Naszym celem jest zapewnienie pomocy i wsparcia w trudnych okolicznościach, jakie mogą wynikać z ucieczki z Ukrainy i próby adaptacji w nowym środowisku.

Oto, jakie działania zrealizujemy w ramach naszego projektu:

  1. Grupy Wsparcia dla Kobiet – Uchodźców z Ukrainy

Zorganizujemy spotkania samopomocowych grup wsparcia dla kobiet uchodźców z Ukrainy. Celem tych grup jest dzielenie się doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym w pokonywaniu trudności związanych z życiem w nowym kraju. Spotkania będą prowadzone przez doświadczonego terapeutę i będą obejmować również zajęcia arteterapeutyczne, które pomogą uczestniczkom wyrazić emocje w sposób niewerbalny.

  1. Indywidualne Wsparcie Psychologiczne/Terapeutyczne

Oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin, które zmagają się z silnym stresem związanym z migracją, rozłąką z bliskimi, czy adaptacją w nowym środowisku. To wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb i dostępne dla uczestników grup wsparcia oraz dla osób, które zgłoszą taką potrzebę.

  1. Warsztaty Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży

Zorganizujemy warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, które były dotknięte konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Te zajęcia pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami i konfliktami. Warsztaty będą prowadzone w małych grupach, co pozwoli na bardziej spersonalizowane podejście.

Grupa Docelowa

Nasz projekt jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Ukrainy, które obecnie mieszkają w Warszawie i uczęszczają do warszawskich szkół lub korzystają z edukacji zdalnej w tym regionie. Naszym celem jest dostarczenie im wsparcia w trudnych chwilach.

 

Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

   Plik:UNICEF Logo.png – Wikipedia, wolna encyklopedia

Znak promocyjny m.st. Warszawy - Marka Warszawa

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Centrum Edukacji i Rozwoju, ul. Towarowa 25a w Warszawie

Czas realizacji projektu

Data rozpoczęcia 2023-06-19

Data zakończenia 2023-12-22

Progres projektu
W trakcie 79%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej