Informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. Fundacja “Idylla” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Umowa nr 122.2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie “Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Łączna wartość zadania wyniesie: 35 740,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy).

Fundacja Idylla i Powiat Wołomiński zapraszają do udziału

Konkurs muzyczny inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Kategorie konkursu

Kategoria konkursowa

Solo 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Kategoria konkursowa

Duet / Zespół
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Opis konkursu

kCelem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Artyści mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje instrumentalne jak i interpretacje powstałych już utworów muzycznych.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do 15 lipca 2022 r. na adres: m.ciupa@fundacjaidylla.org, lub wfs@fundacjaidylla.org  wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach na dole strony.

Konkurs odbędzie się 2 sierpnia 2022 r.  w Pałacu w Chrzęsnem. 

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida 24 września 2022 r. w Pałacu w Chrzęsnem. 

Laureaci jako goście specjalni, zaprezentują zwycięskie utwory w trakcie Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida

 Uwaga!

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na  formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się w linkach poniżej. 

Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

Telefon

+48 575 990 977

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego”

Skip to content