Ułatwienia dostępu

Wsparcie Działalności Warszawskiej Rady Seniorów

Głównym celem projektu jest wsparcie pracy członków Warszawskiej Rady Seniorów. Dzięki udzielonej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej, seniorzy zwiększą swoje kompetencje merytoryczne i będą efektywniej działać, aby móc aktywnie podejmować inicjatywy na rzecz innych seniorów zamieszkujących m.st. Warszawę.


Do kogo kierujemy projekt?
Osoby w wieku powyżej 60. lat będące członkami Warszawskiej Rady Seniorów. 


W ramach projektu wspieramy w zakresie:

1) Obsługi organizacyjno-biurowej WRS
2) Wsparcia szkoleniowego WRS
3) Promocji działalności WRS
4) Obsługi organizacyjnej m.in. Seminarium Rad Seniorów oraz Forum Środowisk Senioralnych.

 1. Obsługa organizacyjno-biurowa WRS:
 • Wsparcie organizacji posiedzeń WRS (stacjonarnych, hybrydowych
  i online)
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego członkom WRS
 • Pomoc w tworzeniu i realizacji inicjatyw/projektów członków WRS, takich jak kosztorysy, plany działań i określanie rezultatów.
 • Prowadzenie sekretariatu WRS w ustalonych dniach i godzinach.
 • Pomoc w redagowaniu, skanowaniu, drukowaniu i wysyłaniu pism.
 • Pomoc w tworzeniu prezentacji.
 • Pomoc w organizacji dyżurów członków WRS dla mieszkańców Warszawy.
 • Zakup artykułów spożywczych.
 • Zakup niezbędnego wyposażenia dla WRS.
 • Zapewnienie ciepłych napojów podczas posiedzeń, spotkań i dyżurów WRS.
 • Wsparcie bieżących działań, takie jak organizacja spotkań z innymi podmiotami, zakup kwiatów na uroczystości, zapewnienie telefonu
  i abonamentu dla WRS.
 1. Wsparcie szkoleniowe WRS:
 • Organizacja i realizacja szkolenia lub warsztatu rocznie, które podnosi wiedzę i kompetencje członków WRS na podstawie analizy ich potrzeb. 
 1. Promocja działalności WRS:
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne z obsługą strony internetowej wrs.waw.pl.
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności WRS.
 • Obsługa fotograficzna członków WRS podczas miejskich wydarzeń.
 • Wsparcie działań WRS w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku i YouTube.
 • Przygotowywanie newslettera.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Jak oznaczyć rolę Miasta przy realizacji projektu organizacji ...

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

01.04. 2023 - 31.12.2025

Progres projektu
W trakcie 58%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Przeczytaj więcej