Ułatwienia dostępu

Wspieranie realizacji programów rekomendowanych w Gminie Radzymin

Nasz projekt ma na celu skupienie się na redukcji rozpowszechniania problemu używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodych osób w wieku 13-18 lat. Chcemy osiągnąć ten cel, wdrażając Rekomendowany Program Profilaktyczny “Fred Goes Net”.

Główne cele programu to:

 1. Zachęcenie uczestników do zastanowienia się nad swoim zachowaniem związanym z używaniem substancji psychoaktywnych.
 2. Dostarczenie informacji na temat różnych substancji, ich efektów i ryzyka związanego z ich używaniem.
 3. Umożliwienie uczestnikom spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z nowej perspektywy.
 4. Skonfrontowanie uczestników z konsekwencjami używania substancji psychoaktywnych i ich wpływem na zachowanie.
 5. Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowań związanych z używaniem substancji.
 6. Umożliwienie uczestnikom podejmowania przemyślanych decyzji opartych na właściwej samoocenie.
 7. Zachęcenie uczestników do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych.
 8. Informowanie na temat dostępnych form pomocy.

 

Program ma na celu przeciwdziałanie rozwojowi uzależnień od narkotyków i alkoholu, a także zwiększenie świadomości uczestników na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania tych substancji. Składa się z kilku etapów, w tym rozmowy wstępnej, zajęć warsztatowych i rozmowy końcowej.

Rozmowa wstępna to krótka konwersacja mająca na celu zrozumienie problemu każdego uczestnika oraz zmotywowanie go do udziału w programie. Podczas tej rozmowy przekazywane są kluczowe informacje dotyczące programu.

Następnie przeprowadzane są 4 spotkania warsztatowe, każde trwające 2 godziny i odbywają się w niewielkich grupach po 8 osób. Metody warsztatowe, takie jak praca indywidualna, praca w parach, dyskusje, quizy, testy, odgrywanie scenek i ćwiczenia energetyzujące, są wykorzystywane w celu przekazania istotnych treści.

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Poznanie innych uczestników i stworzenie atmosfery zaufania.
 • Aspekty prawne związane z używaniem narkotyków.
 • Informacje na temat różnych substancji psychoaktywnych.
 • Fazy uzależnienia i postawy wobec używania.
 • Identyfikację osobistych czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Rozpoznawanie i ocenę sytuacji ryzykownych.
 • Sposoby na ograniczenie używania substancji lub osiągnięcie abstynencji.
 • Informacje na temat dostępnych form pomocy.

Po zakończeniu programu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną i otrzymują świadectwo udziału w programie. Program będzie realizowany w dwóch edycjach, z łącznie 16 uczestnikami, co oznacza 16 godzin zajęć warsztatowych oraz 16 godzin indywidualnych spotkań (po 1 godzinie na każdego uczestnika).

Projekt finansowany ze środków Gminy Radzymin.

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Gmina Radzymin

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej