Ułatwienia dostępu

Eco-Life-Balance

Eco Life Balance Promujemy równowagę między człowiekiem a naturą, dbając o ekologię i odpowiedzialne podejście do środowiska. Troszczymy się o innych, nie zapominając o własnym zdrowiu.

Życzliwość i Dobra Energia

Życzliwość i dobra energia Działamy w oparciu o zrozumienie i empatię. Łączy nas życzliwość, a wyróżnia pozytywna energia. Czerpiemy radość od dzieci i zwierzaków, w tym od labradora Wafla – fundacyjnego pupila.

Tolerancja i Integracja

Tolerancja i integracja Promujemy tolerancję, szanujemy różnorodność i integrujemy społeczności. Tworzymy otwarte i inkluzywne środowiska, gdzie każda osoba jest akceptowana i doceniana.

Współpraca

Współpraca Wierzymy w siłę współpracy i budowanie partnerstw. Żeby osiągać coraz lepsze efekty i poszerzać impakt dobroci, współdziałamy z innymi organizacjami, społecznościami oraz instytucjami.

Człowiek

Człowiek Stawiamy Człowieka i jego potrzeby w centrum naszej działalności. Priorytetem jest najlepsze zrozumienie sytuacji każdej zgłaszającej się do nas osoby oraz zadbanie o jej dobrostan i rozwój.

Wsparcie

Wsparcie Oferujemy osobom potrzebującym szeroki wachlarz wsparcia. Zapewniamy pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty i wiele innych działań zmierzających  do poprawy jakości codziennego życia.