Ułatwienia dostępu

Czym jest psychologia pomocy?

Czym jest psychologia pomocy?

Psychologia pomocy koncentruje się na łagodzeniu cierpienia psychicznego, zrozumieniu i wspieraniu ludzi w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi, dążąc do poprawy jakości ich życia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Określenie “pomoc psychologiczna” pojawiło się w literaturze polskiej psychologii dopiero w latach 70. minionego wieku. Odnosiło się po pierwsze do procesów wsparcia społecznego, które były wcześniej analizowane pod kątem mechanizmów psychologicznych. To oznacza, że psycholodzy skupiali się na zrozumieniu, jak ludzie pomagają sobie nawzajem analizując, jakie działania i mechanizmy psychologiczne są zaangażowane w ten proces. Inaczej mówiąc badano relacje i interakcje międzyludzkie w sytuacjach emocjonalnego wsparcia.

Z drugiej strony “pomoc psychologiczną” rozpatrywano w kategoriach profesjonalnej aktywności psychologa, zwłaszcza psychologa klinicznego. Psycholog kliniczny posiada praktyczną wiedzę na temat istoty pomagania, teoretycznych podstaw działań pomocowych oraz umiejętności psychologicznych.

W obu znaczeniach terminu “pomoc psychologiczna” istotne jest zrozumienie procesów psychologicznych związanych z udzielaniem wsparcia oraz profesjonalnych kompetencji psychologa w świadczeniu usług psychologicznych.

Co obejmuje proces pomocy psychologicznej?

Proces pomocy w psychologii może obejmować różne etapy i metody, a konkretny przebieg zależy od specyfiki sytuacji i potrzeb osoby, której udzielana jest pomoc. Poniżej staram się przybliżyć Ci te etapy, tak, żebyś jeśli planujesz skorzystać z pomocy psychologicznej po raz pierwszy czuł/a się swobodnie:

 • Ocena i diagnoza

  Pierwszym krokiem jest spotkanie z psychologiem, podczas którego dokonuje się oceny sytuacji i diagnozy problemu. Psycholog może zadawać pytania dotyczące objawów, przeszłych doświadczeń, relacji społecznych, zdrowia psychicznego i innych aspektów życia. Celem jest zrozumienie problemu, identyfikacja możliwych przyczyn oraz określenie celów terapii.

 • Tworzenie relacji

  Ważnym elementem procesu jest nawiązanie i budowanie zaufania między psychologiem a pacjentem. Pacjent musi czuć się komfortowo i bezpiecznie, aby móc otworzyć się na terapeutyczny proces.

 • Planowanie i ustalanie celów

  Na podstawie diagnozy psycholog i pacjent wspólnie tworzą plan terapeutyczny, który obejmuje określenie celów terapii oraz strategii, które będą stosowane. Cele mogą obejmować redukcję objawów, zrozumienie i rozwiązanie problemu, poprawę jakości życia, rozwój umiejętności radzenia sobie, budowanie pewności siebie itp.

 • Interwencje terapeutyczne

  Psycholog może stosować różne techniki i metody terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta i rodzaju problemu. Mogą to być między innymi: terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia poznawczo-behawioralna, terapia interpersonalna, terapia rodzinna czy psychoterapia psychodynamiczna. Terapeuta prowadzi sesje terapeutyczne, podczas których pacjent ma możliwość eksploracji swoich myśli, uczuć i zachowań w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

 • Rozwój umiejętności

  Terapia może obejmować rozwój konkretnych umiejętności radzenia sobie z problemem, takich jak techniki relaksacyjne, umiejętność rozpoznawania i regulowania emocji, asertywność, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, zmiana myślenia czy budowanie pozytywnego myślenia.

 • Monitorowanie postępów

  Psycholog regularnie monitoruje postępy pacjenta w terapii. Może to obejmować ocenę zmian w objawach, emocjach i funkcjonowaniu pacjenta. W miarę upływu czasu terapeuta i pacjent wspólnie oceniają, czy osiągnięto zamierzone cele i czy dalsza terapia jest potrzebna.

 • Zakończenie procesu terapii

  Terapia może trwać przez określony czas, ale również może być otwarta. W przypadku zakończenia terapii, psycholog i pacjent wspólnie omawiają postępy osiągnięte podczas procesu terapeutycznego i oceniają, czy osiągnięto zamierzone cele. Jeśli cele zostały osiągnięte, terapia może zostać zakończona, a pacjent może kontynuować samodzielną pracę nad utrzymaniem zdrowia psychicznego.

Ile czasu trwa terapia?

Niestety, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od potrzeb i celów klienta. Czas trwania terapii różni się w zależności od czynników, takich jak charakter problemów pacjenta, stopień ich złożoności, postęp w terapii oraz preferencje osoby będącej w procesie terapii. 

Niektóre formy terapii, takie jak terapia krótkoterminowa, mogą trwać od kilku sesji do kilku miesięcy. Spotkania z psychologiem odbywać się mogą w odstępach tygodniowych, lub rzadziej. Mają one na celu skoncentrowanie się na określonym problemie i dostarczenie narzędzi i strategii, aby go rozwiązać. Natomiast terapia długoterminowa może trwać znacznie dłużej, nawet przez wiele miesięcy lub lat. Ma na celu bardziej dogłębną pracę nad trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi oraz rozwój osobisty pacjenta. Często w takiej terapii pacjent pracuje głęboko na swoich przeżyciach sięgając nawet do okresu dzieciństwa.

 

Zawsze jednak ostateczny czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby i postęp klienta. To klient i psycholog wspólnie decydują o harmonogramie i długości terapii, aby zapewnić optymalne wsparcie i efektywność procesu terapeutycznego.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Co jednak, gdy cele terapii nie zostają osiągnięte w założonym czasie?

Jeśli Twoje cele nie zostaną osiągnięte lub istnieje potrzeba dalszej pomocy, terapia może być kontynuowana. Wówczas terapeuta ustala z Tobą nowe cele i termin, w którym będziecie dalej wspólnie pracować. 

Różne nurty psychoterapii

Istnieje wiele różnych szkół psychoterapii, takich jak psychodynamika, behawioryzm, humanizm czy kognitywizm, które mogą wpływać na konkretne metody i techniki stosowane podczas terapii. W każdym przypadku ważne jest, aby psycholog działał zgodnie z etycznymi standardami praktyki zawodowej, utrzymywał poufność i szanował autonomię pacjenta. Psycholog powinien również stale rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, aby zapewnić najwyższą jakość pomocy psychologicznej.

Warto też pamiętać, że proces pomocy psychologicznej może być nieco inny, w zależności od podejścia terapeutycznego i orientacji psychologa. Psychologowie są wyszkoleni w prowadzeniu terapii, które mogą obejmować rozmowy terapeutyczne, techniki relaksacyjne, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także strategie zmiany myślenia i zachowania. Wspólnie z klientem opracowują cele terapeutyczne i pracują nad ich osiągnięciem.

Temat psychologii pomocy będzie miał kontynuację, w kolejnych publikacjach, tym razem zajmę się interwencjami kryzysowymi.

Gdzie znajdę pomoc?

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy znajdujecie się w kryzysie emocjonalnym i potrzebujecie pomocy, istnieje wiele miejsc, gdzie możecie zgłosić się po wsparcie. Możesz:

 • Skonsultuj się z lekarzem rodzinnym/ pierwszego kontaktu, który może zasugerować odpowiednie opcje terapeutyczne lub skierować Cię do specjalisty.

 • Istnieją lokalne ośrodki zdrowia psychicznego lub przychodnie psychiatryczne w Twojej okolicy. Tam można umówić się na spotkanie z psychologiem lub psychiatrą.

 • Skontaktuj się z organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym. Nasza Fundacja IDYLLA, jako organizacja non-profit, oferuje bezpłatne lub nisko kosztowe usługi terapeutyczne dla osób w potrzebie.

 • Jeśli pozwala cI na to Twoja sytuacja materialna – wyszukaj w internecie terapeutów prywatnych w Twojej okolicy.

 • Skorzystaj z telefonicznych lub internetowych linii wsparcia, na które można zadzwonić w celu uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W sytuacji kryzysowej należy sięgać po pomoc

Przygotowałam listę kontaktów do miejsc, w których Ty lub Twoi bliscy uzyskacie profesjonalną pomoc psychologiczną:

 • Telefon Pomocowy Fundacji IDYLLA +48 576 544 500 w godz. 9:00 – 18:00 / pn – pt

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 70 2222

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 w godz. 17.00 – 19.00 / śr, czw

 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym tel. 116 123 (połączenie bezpłatne) w godz. 14.00 – 22.00 / pn-pt

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111 (czynny codziennie 24h na dobę) Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej woik.waw.pl

 • Stowarzyszenie Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • Nieodpłatna pomoc udzielana jest również w poniższych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy. Interwencja Kryzysowa i Krótkoterminowa Pomoc Psychologiczna Punkt Interwencyjny (Śródmieście) Pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa "tel./fax: 22 837 55 59, kom. 535 430 902 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Udostępnij artkuł​
Albina Licygiewicz
Albina Licygiewicz

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Nadchodzące wydarzenie

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.  What is 6 x 8


  Napisz do nas lub zadzwoń

   

   

   

  w godz. 9:00 – 18:00 / pn – pt

  Pozostałe artykuły