Ułatwienia dostępu

Fred Goes Net

Projekt realizujemy w ramach VII Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA.

Fred Goes Net to program, poprzez którego działania chcemy ograniczyć rozpowszechnienie zjawisk używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodzieży na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach m.st. Warszawa, warszawski zachodni oraz żyrardowski. Program skierowany jest do osób w wieku od 14 do 21 lat, które używają alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.

Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie:

 • dowiedzą się więcej na temat szkodliwych substancji, ich efektów działania i ryzyka z nimi związanego
 • spojrzą na problematykę używania narkotyków i alkoholu szerzej niż było w dotychczasowej perspektywie
 • skonfrontują się z ograniczeniami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych
 • uzyskają informacje o możliwych formach pomocy

Program “FRED GOES NET” składa się z trzech etapów:

 1. Rozmowa wstępna: To krótkie spotkanie mające na celu wstępne poznanie problemu młodego użytkownika narkotyków lub alkoholu. Przekazujemy najważniejsze informacje na temat programu i staramy
  się zmienić poczucie “bycia pod presją”, pokazując osobiste korzyści wynikające z udziału w zajęciach.
 2. Zajęcia warsztatowe: Składają się z 4 spotkań, które trwają łącznie
  8 godzin. Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących 10 osób. 
 3. Rozmowa końcowa: Po zakończeniu zajęć uczestnicy mają rozmowę końcową, podczas której podsumowuje się program i ocenia jego efekty.

Działania w ramach programu “FRED GOES NET” będą realizowane
w następujących powiatach:

 • 2023: m.st. Warszawa – 2 grupy
 • 2024: warszawski zachodni – 2 grupy
 • 2025: żyrardowski – 2 grupy

 

         

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

2023: m.st. Warszawa - 2 grupy

2024: warszawski zachodni - 2 grupy

2025: żyrardowski - 2 grupy

Czas realizacji projektu

2023 - 2025

Progres projektu
W trakcie 23%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.  What is 4 x 4


  Social media
  Przeczytaj więcej