Ułatwienia dostępu

Miejsce Spotkań "Łochowska"

Celem naszego projektu jest pomoc rodzinom w poprawie ich funkcjonowania. Chcemy stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi w naszej lokalnej społeczności oraz wzmocnić zdrowe i pozytywne więzi rodzinne. Dodatkowo, chcemy pomóc uczestnikom programu w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Nasz program opiera się na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, skupiamy się na zapobieganiu problemom związanych z alkoholem poprzez działania ukierunkowane na wszystkich uczestników, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia. Po drugie, oferujemy wsparcie dla rodzin, które ze względu na różne czynniki, takie jak sytuacja społeczna, rodzinna, środowiskowa lub uwarunkowania biologiczne, są bardziej narażone na problemy związane z alkoholem.

W ramach naszego projektu realizujemy różnorodne działania dla dzieci, młodzieży i rodziców, mające na celu wsparcie i rozwój. 


Dołącz do nas na Łochowskiej!

Działania dla dzieci i młodzieży:

  1. Trening umiejętności społecznych – warsztatowo-treningowe zajęcia, które pomagają w kształtowaniu umiejętności prospołecznych i osobistych.
  2. Zajęcia edukacyjno-informacyjne – cykl spotkań, gdzie omawiane są zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania mediów cyfrowych, w szczególności urządzeń mobilnych.
  3. Program “Fred Goes Net” – skierowany do osób w wieku 14-21 lat, którzy używają substancji uzależniających. Program ma na celu wsparcie i edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

Działania dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

  • Zajęcia animacyjne – warsztaty plastyczne, artystyczne i kreatywne, które sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych oraz budowaniu pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Działania dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

  • Szkolenia dla rodziców – dotyczące zapobiegania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży w sieci, związanych z uzależnieniem
    od internetu. Szczególny nacisk kładziemy na przyczyny i skutki tego uzależnienia.
  • Program profilaktyczny “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – rekomendowany program, który ma na celu wsparcie rodziców w roli wychowawczej.
  • Indywidualne konsultacje – możliwość skorzystania z porad psychologa, terapeuty lub terapeuty rodzinnego, które pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów i trudności.
 

Projekt współfinansuje m.st Warszawa.

 

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Miejsce Spotkań "Łochowska"
ul. Łochowska 39/7,

03-757 Warszawa

Czas realizacji projektu

24.10.2022 - 31.12.2023 

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej