Ułatwienia dostępu

Moc jest w nas

Naszym głównym celem programu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans dla osób z niepełnosprawnościami oraz skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każda osoba niepełnosprawna oraz jej rodzina/opiekunowie mogą rozwijać swoje potencjały i cieszyć się pełnym udziałem w życiu społecznym.

Uczestnicy:

Program jest dedykowany osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 16 rok życia oraz ich rodzinom i opiekunom. Działamy na terenie powiatu piaseczyńskiego, aby maksymalnie dostosować nasze działania do lokalnych potrzeb.

Zakres Programu:

Nasz projekt obejmuje różnorodne formy wsparcia, w tym:

  1. Spotkania indywidualne: Zapewniamy 36 godzin spotkań indywidualnych, które pozwalają dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb uczestników. W ramach tych spotkań oferujemy wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz porady prawne.

  2. Zajęcia grupowe: Program zawiera 186 godzin zajęć grupowych, które skupiają się na różnych aspektach rozwoju osobistego oraz zawodowego. Tematyka zajęć obejmuje m.in. aktywizację zawodową, naukę i doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego, działania zwiększające komfort życia oraz indywidualne poradnictwo/doradztwo.

Tematyka Warsztatów Programu:

  • Aktywizacja zawodowa: Nasze działania promują motywację i pomoc osobom niepełnosprawnym w podjęciu zatrudnienia. Oferujemy wsparcie w procesie poszukiwania pracy, w tym rozpoznawanie rynku pracy oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Nauka/doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego: Stawiamy na zwiększanie aktywności osób z niepełnosprawnościami, oferując im różnorodne zajęcia, takie jak warsztaty rękodzieła artystycznego, plastyka, poezja, integracja i relaksacja.

  • Działania zwiększające komfort życia: Nasze warsztaty pomagają uczestnikom budować poczucie własnej wartości, radzić sobie ze stresem, zarządzać emocjami, rozwijać sztukę asertywności oraz profilaktykę uzależnień.

  • Indywidualne poradnictwo/doradztwo: Zapewniamy zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin/opiekunów w zakresie poradnictwa prawego, psychologicznego i seksuologicznego.

  • Prowadzenie grup wsparcia: Nasze grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami pozwalają na wymianę doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

2023 - powiat piaseczyński

2024 - powiat m.st. Warszawa

2025 - powiat warszawski zachodni

Progres projektu
W trakcie 33%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej