Projekty

Zapraszamy do udziału w naszych projektach.

Spójrz inaczej

Dla kogo: Program skierowany jest do osób z województwa mazowieckiego

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Opis projektu:

Celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w nabywaniu rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego  funkcjonowania oraz prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności.

 więcej

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Dla kogo: Zadanie jest skierowane do mieszkańców gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w powiatach: – żyrardowskim – warszawskim zachodnim – wołomińskim

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Opis projektu:

Celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności.

 więcej

Program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Dla kogo: Program skierowany jest do osób z Gmin: Izabelin, Kampinos oraz Stare Babice.

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Opis projektu:

To program, którego celem jest: – uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, – uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, – rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy …

 więcej

Program profilaktyczny Fred Goes Net Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym

Dla kogo: dzieci i młodzież ze szkół na terenie gmin Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Opis projektu: Fundacja “Idylla”   Realizuje program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która jest skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2022 r …

 więcej

Zatrzymaj przemoc

Dla kogo: Celem realizacji zadania jest wspieranie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

W ramach projektu oferujemy:

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez działania pomocowe: 
1. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dorosłych dotkniętych  przemocą w rodzinie, …

Więcej 

Nie jesteś sam!

Dla kogo: Projekt skierowany jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne oraz instytucji, wspierające osoby w kryzysie emocjonalnym z terenu gmin: Mińsk Mazowiecki, Sochaczew, Przasnysz w woj. mazowieckim

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach projektu oferujemy:

1. Spotkania grup wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi; 2. szkolenia z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących formy pomocy i oparcia społecznego …

Więcej 

WspieraMY Ciebie

Dla kogo: Pomoc uchodźcom z Ukrainy – osobom z niepełnosprawnościami

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie jest finansowane ze środków PFRON

W ramach projektu oferujemy:

Porady psychologa/terapeuty – skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz osób im towarzyszących mających problemy w związku z przeżywaną traumą, nagłą zmianą…

Więcej                                                      Przeczytaj po ukraińsku

Kręgi Kobiet

Dla kogo: dla kobiet  – uchodźców z Ukrainy.

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu m.st Warszawy

Grupa ma na celu dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymianę doświadczeń.

Więcej                                                      Przeczytaj po ukraińsku

Razem możemy więcej

Dla kogo: skierowany jest do rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Państwa

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane zostaną różnorodne usługi tj.: 1. Świadczenie usług asystenta zdrowienia 2. Świadczenie usług opiekuńczych …

Razem możemy więcej

WspieraMy Ciebie

Dla kogo: dzieci i dorośli z Miasta Żyrardowa

Status: Zakończone

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Opis projektu:Realizacja zadania polega na pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą, u której stwierdzono wadę postawy w celu korekty istniejących zaburzeń statyki ciała, przyjmowania postawy skorygowanej i wyrabiania nawyków utrzymania prawidłowej postawy …

 więcej

Unplugged

Dla kogo: Rodzice oraz młodzież w wieku 12-14 lat  z gmin Błonie, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Opis projektu: Celem głównym programu jest profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. …

 więcej

Akademia Sąsiedzka

Dla kogo: mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Program jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

Opis projektu: Realizacja zadania będzie polegała na organizacji kursów edukacyjnych dla mieszkańców Warszawy. …

 więcej

Możesz Więcej

Dla kogo: dzieci i osoby dorosłe z terenu Miasta Żyrardowa, u których stwierdzono wadę postawy

Status: Zakończone

Finansowanie: Projekt realizowany na zlecenie Miasta Żyrardowa przy współpracy Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Opis projektu: Realizacja zadania polega na pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą, u której stwierdzono wadępostawy w celu korekty istniejących zaburzeń statyki ciała, przyjmowania postawy skorygowanej i wyrabiania nawyków utrzymania prawidłowej postawy …

 więcej

Program profilaktyczny Fred Goes Net Warszawa Ochota

Dla kogo: dzieci i młodzież ze szkół na terenie dzielnicy Warszawa Ochota

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Program jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawa

Opis projektu: Fundacja “Idylla”   Realizuje program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która jest skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2022 r …

 więcej

Program korekcyjny dla Sprawców przemocy w rodzinie

Dla kogo: mieszkańcy woj mazowieckiego

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego

Opis projektu: Program obejmuje przeprowadzenie cyklu spotkań na których poruszone zostaną treści dotyczące kontroli złości i agresji …

 więcej

Zielonka – Działamy razem

Dla kogo: mieszkańcy Zielonki młodzież, osoby dorosłe seniorzy

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest finansowany ze środków Gminy Zielonka

Opis projektu: Przeprowadzenie szkoleń dla osób z niepełnosprawnością:”Te same prawa, różne możliwości – osoba z niepełnosprawnością świadomym obywatelem”

 więcej

Stop Przemocy na Woli

Dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Warszawa Wola

Status: Zakończone

Finansowanie: Program finansuje m. st. Warszawa

Opis projektu: Kampania społeczna Stop Przemocy na Woli

 więcej

Zielonka – Siła jest w Nas

Dla kogo: mieszkańcy Zielonki w wieku 60+

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest finansowany ze środków Gminy Zielonka

Opis projektu: Cykl warsztatów obejmuje 5 spotkań po 2 godzin Łącznie 10 godzin zajęć o tematyce artystycznej

 więcej

Fred Goes Net

Dla kogo: dzieci i młodzież ze szkół na terenie woj. mazowieckiego

Status: Zakończone

Finansowanie: Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa mazowieckiego

Opis projektu: Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie profilaktycznym „Fred Goes Net“, który ma na celu zapobieganie czynnikom ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych;

 więcej

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Dla kogo: rodzice i wychowawcy z terenu Województwa Mazowieckiego

Data rozpoczęcia: 19.10.2021r.   

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego. Wszelkie koszty pokrywa nasza Fundacja. Program został zrealizowany dla gmin Serock oraz Nieporęt.

Opis projektu: Warsztaty online prowadzone dla rodziców i wychowawców

 więcej

Akademia Seniora – Edukacja pełna wrażeń

Dla kogo: Do udziału zapraszamy seniorów w wieku 60+ mieszkających na terenie Miasta Sochaczewa.

Miejsce realizacji zadania: 15 SIERPNIA 83, 96-500 SOCHACZEW

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest współfinansowany ze środków Miasta Sochaczew.

Opis projektu: To projekt mający na celu podjęcie lub zwiększenie aktywności społecznej osób starszych – mieszkańców Sochaczewa

 więcej

Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

Dla kogo: dzieci z publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Praga Północ, rodzice, kadra pedagogiczna

Data rozpoczęcia: 01.05.2021r.   Data zakończenia: 31.12.2023r.

Miejsce realizacji zadania: szkoły publiczne z terenu dzielnicy Praga Północ

Status: Trwa nabór

Finansowanie: projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Incjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021-2030

Opis projektu: Zadanie ma na celu całościowe wsparcie systemu edukacji w publicznych szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

 więcej

Kompetencje Społeczne Kluczem do Sukcesu

Dla kogo: dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy wiejskiej Małkinia Górna

Data rozpoczęcia: 10.05.2021r. Data zakończenia: 15-12-2021

Status: Zakończone

Finansowanie: Program jest finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.

Opis projektu: Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Małkinia Górna

 więcej

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne

Dla kogo: dzieci, młodzież i rodzice/opiekunowie z rodzin zastępczych i adopcyjnych z Mazowsza

Data rozpoczęcia: 07.09.2021r.   Data zakończenia: 31.12.2023r.

Miejsce realizacji zadania: W zależności od powiatu

Status: Trwa nabór

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Opis projektu: Projekt przygotowany dla wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych z Mazowsza.

 więcej

Po lepsze życie na Woli

Dla kogo: dla pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy

Data rozpoczęcia: 07.09.2021r.   Data zakończenia: 31.12.2021r.

Miejsce realizacji zadania: Smocza 3, Warszawa Wola

Status: Zakończone

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków z budżetu m. st. Warszawy

Opis projektu: Wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

 więcej

Cyfrowy Senior

Dla kogo: Do udziału zapraszamy seniorów w wieku 60+ mieszkających na terenie Gminy Radzymin.

Data rozpoczęcia: 26.04.2021r.   Data zakończenia: 31.12.2021r.

Miejsce realizacji zadania: Sala w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, aleja Jana Pawła II 20,    05-250 Radzymin

Status: Zakończone

Finansowanie: Gmina Radzymin

Opis projektu: Celem projektu jest nabycie przez osoby w wieku emerytalnym umiejętności wszechstronnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

 więcej

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo: Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

Data rozpoczęcia: 19.04.2021r.   Data zakończenia: 28.06.2021r.

Miejsce realizacji zadania: Szkoła La Fontaine, Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa

Status: Zakończone

Finansowanie: Środki własne

Opis projektu: Projekt przewiduje realizację zajęć pokazujących i rozwijających u dzieci umiejętności społeczne – Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

 więcej

Wołomiński Festiwal Sztuki

Dla kogo: Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Projekt nie ma ograniczeń wiekowych

Data rozpoczęcia: 16.04.2021  Data zakończenia: 15.12.2021

Miejsce realizacji zadania: Pałac w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1 Chrzęsne

Status: Zakończone
Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego

Opis projektu: Zadanie ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim. Festiwal ma upamiętnić 200 rocznicę narodzin Cypriana Kamila Norwida. Konkurs obejmie cały Powiat Wołomiński.

 więcej

Ochota na życie 

Dla kogo: dzieci, młodzież i rodzice/opiekunowie z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Data rozpoczęcia: 01.03.2021  Data zakończenia: 10.12.2021

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Status: Zakończone
Finansowanie: m. st. Warszawa

Opis projektu: „Ochota na życie” to projekt mający na celu wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

 więcej

Aktywny senior

Dla kogo: Seniorzy mieszkający na terenie dzielnicy Białołęka

Status: Zakończone
Finansowanie: m. st. Warszawa

Opis projektu: „Aktywny Senior” to projekt mający na celu działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 więcej

Dofinansowanie kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej

Dla kogo: Asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych

Status: Zakończone
Finansowanie: Środki własne

Opis projektu: Projekt polega na dofinansowaniu dla asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych

więcej

Potrzebujesz informacji Skontaktuj się z Nami

 

Adres rejestrowy siedziby

Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa

Adres biura projektów

Panieńska 1A/76
03-704 Warszawa

Tel. (+48) 574 525 500

Tel.(+48) 577 722 880

kontakt@fundacjaidylla.org

NIP: 5252836373

KRS: 0000859912
REGON: 387063408

Konto

BNP PARIBAS
84 1600 1462 1860 6014 1000 0001 
Skip to content