Ułatwienia dostępu

NIE dla przemocy

“NIE dla przemocy” to projekt, który ma na celu skuteczne ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych w rodzinach dotkniętych przemocą. Program kierujemy do osób, które doświadczają przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu, pochodzące z terenu gmin miejsko-wiejskich Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz gmin wiejskich Izabelin i Kampinos.

Realizacja programu obejmuje wdrożenie działań pomocowych, które obejmują:

  1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dorosłych Dotkniętych Przemocą Domową: W ramach tego punktu specjaliści będą udzielać wsparcia i pomocy osobom dorosłym zmagającym się z sytuacją przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Konsultacje będą prowadzone w sposób empatyczny i profesjonalny, mający na celu zrozumienie i wsparcie osób potrzebujących.

  2. Prowadzenie Grup Wsparcia dla Osób, które Doświadczyły Przemocy Domowej: Grupy wsparcia stanowią bezpieczne miejsce dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Poprzez udział w grupach, uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wspierania się wzajemnie oraz otrzymywania wsparcia emocjonalnego. Grupy te będą prowadzone przez doświadczonych terapeutów, którzy zapewnią odpowiednie wsparcie i moderację.

Projekt “NIE dla przemocy” ma na celu nie tylko zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, ale także promowanie zdrowych relacji oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych w społecznościach lokalnych. Działania podejmowane w ramach tego projektu mają na celu stworzenie środowiska, w którym każda osoba może czuć się bezpiecznie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. 

Koordynator projektu:

Progres projektu
W trakcie 19%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej