Ułatwienia dostępu

Odzyskaj siebie

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego psychologa/terapeutę/trenera, posiadającego stosowne wykształcenie i certyfikaty oraz współpracującego z Fundacją od jej początku. Każdy
z warsztatów będzie trwał 2 godziny, a całość zostanie podzielona na 3 cykle,  z których każdy będzie liczył 24 godziny. W grupie znajdzie się 15 uczestników.

Na warsztatach w ramach projekty, osoby będą miały możliwość nauczenia się następujących umiejętności i zagadnień:

 • identyfikacja błędów i barier w komunikacji, poznawanie własnego stylu komunikacji: mocne strony i obszary do rozwoju
 • poznanie technik aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania
  i udzielania informacji zwrotnej
 • trening asertywności – umiejętność wyrażania potrzeb i praw w sposób pewny i szanujący innych
 • zarządzanie stresem – radzenie sobie ze sytuacjami stresowymi
  i zapobieganie negatywnym skutkom
 • identyfikacja i nazywanie emocji, umiejętność ich wyrażania
  w odpowiedni sposób
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, negocjacje i efektywne problemy
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • budowanie wizerunku własnej osoby – autentyczność i pozytywne prezentowanie siebie
 • przezwyciężanie własnych ograniczeń, pokonywanie lęków i barier
 • poszerzenie wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów i wpływu doświadczeń na życie
 • umiejętność odróżniania i wyznaczania różnych rodzajów celów
  oraz określanie priorytetów
 • radzenie sobie ze zniewalającymi przekonaniami, zmienianie negatywnych przekonań
 

Projekt finansuje dzielnica Ursynów.

layout_set_logo

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

1.06-31.12.2023

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej