Ułatwienia dostępu

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Projekt skierowany jest do każdej osoby chętnej do udziału, a także skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez organy, instytucje i organizacje. Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. 

Celem programu jest:

  • uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc,
  • uzyskanie przez sprawcę przemocy świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły
    i przemocy,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  • nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Planowane są następujące etapy:

Etap I – 1 spotkanie indywidualne dla każdego uczestnika przed rozpoczęciem programu,

Etap II – 10 spotkań grupowych po 3 godziny każde, których celem jest przekazanie treści edukacyjnych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi 

Etap III – 1 spotkanie indywidualne dla każdego uczestnika po zakończeniu programu.

Rekrutacja do projektu odbędzie się poprzez kampanię informacyjną w mediach społecznościowych oraz współpracę z MOPR. MOPS, OPS, KRPA
i Zespołami Interdyscyplinarnymi działającymi na terenie dzielnicy
Warszawa Praga Północ. 

Projekt jest  współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

18.04 - 15.12. 2023 

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz materiał dla mediów

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej