Ułatwienia dostępu

Program rekomendowany "Fred Goes Net"

Fundacja IDYLLA serdecznie zaprasza młodzież w wieku od 14 do 21 lat do uczestnictwa w projekcie mającym na celu ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, popularnie znanych jako “dopalacze.” Program profilaktyki selektywnej, zatytułowany “FRED GOES NET,” jest odpowiedzią na rosnący problem używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i związanymi z tym zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Nasz program jest dedykowany osobom, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Wierzymy, że profilaktyka i edukacja są kluczowymi narzędziami w walce z tym problemem.

Cele Programu:

  • Zachęcenie do refleksji: Chcemy, aby uczestnicy zastanowili się nad kwestią używania substancji psychoaktywnych i zrozumieli konsekwencje tego działania.
  • Dostarczenie informacji: Nasz program dostarcza rzetelnych informacji na temat różnych substancji, ich efektów działania i ryzyka z nimi związanego.
  • Perspektywa zmiany: Poprzez nasze działania, umożliwiamy uczestnikom spojrzenie na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej perspektywy, niż dotychczasowa.
  • Skonfrontowanie z rzeczywistością: Wprowadzamy uczestników w rzeczywistość związaną z używaniem substancji psychoaktywnych, pomagając im zrozumieć wpływ na zachowanie.
  • Motywacja do zmiany: Naszym celem jest wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania w kontekście używania substancji psychoaktywnych.
  • Adekwatna samoocena: Dzięki naszym działaniom, uczestnicy są zachęcani do podejmowania przemyślanych decyzji opartych na właściwej samoocenie.
  • Ocena ryzyka: Informujemy o możliwościach oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych.
  • Pomoc: Udostępniamy informacje na temat różnych form pomocy i wsparcia dostępnych dla osób, które chcą zerwać z uzależnieniem.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w cyklu dwóch spotkań trwających po 4 godziny dla jednej grupy uczestników. Łącznie, w Dzielnicy Ursynów, zrealizujemy 16 godzin warsztatów dla dwóch grup. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy wszystkich chętnych do jak najszybszego zgłoszenia się. Dla wszystkich uczestników, którzy przejdą przez nasz program, wystawimy zaświadczenie o udziale.

Razem możemy przeciwdziałać problemowi używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i wspólnie dążyć do zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa. Dołącz do nas już dziś i bądź częścią zmiany!

Projekt finansuje dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. 

Zrzut-ekranu-2023-11-2-o-11.40.41

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa, dzielnica Ursynów

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej